[1]
Fialko, N., Dinzhos, R., Sherenkovskii, J., Meranova, N., Prokopov, V., Babak, V., Korzhyk, V., Izvorska, D., Lazarenko, M. and Makhrovskyi, V. 2022. Influence on the thermophysical properties of nanocomposites of the duration of mixing of components in the polymer melt. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2, 5 (116) (Apr. 2022), 25–30. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.255830.