Fialko, N., Dinzhos, R., Sherenkovskii, J., Meranova, N., Prokopov, V., Babak, V., Korzhyk, V., Izvorska, D., Lazarenko, M., & Makhrovskyi, V. (2022). Influence on the thermophysical properties of nanocomposites of the duration of mixing of components in the polymer melt. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5 (116), 25–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.255830