Fialko, N., Dinzhos, R., Sherenkovskii, J., Meranova, N., Prokopov, V., Babak, V., Korzhyk, V., Izvorska, D., Lazarenko, M. and Makhrovskyi, V. (2022) “Influence on the thermophysical properties of nanocomposites of the duration of mixing of components in the polymer melt”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5 (116), pp. 25–30. doi: 10.15587/1729-4061.2022.255830.