Vol 3, No 6(39) (2009)

Technology and equipment of food production. Energy-saving technologies and equipment

Table of Contents

Technology organic and inorganic substances

Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації PDF (Українська)
Ярослав Михайлович Гумницький, Т. М. Вітенько 4-8
Реологічні властивості крохмально-каолінових систем PDF (Українська)
Г. С. Ткачук, В. Ю. Щербань 9-11
Выявление линейно-независимых факторов управления стадией подготовки сырья в процессе изомеризации легких бензиновых фракций PDF (Русский)
Сергей Алексеевич Кондратов, А. В. Сидоренко 12-16
Экотехнология водоподготовки PDF (Русский)
Георгий Владимирович Слепцов, Виктор Георгиевич Слепцов, Елена Сергеевна Лисогор 17-19
Оцінювання екологічної сталості регіонів України на основі даних 2005 2007 років PDF (Українська)
Геннадій Олексійович Статюха, Ірина Миколаївна Джигирей, Ігор Анатолійович Тишенко 20-25
Розробка номенклатури ергономічних показників якості одягу PDF (Українська)
Ю. В. Палагнюк, О. О. Слітюк 26-29

Energy-saving technologies and equipment

Исследование гидродинамических характеристик конструкционных капиллярных структур в тепловых трубах PDF (Русский)
Евгений Викторович Шевель, Владимир Михайлович Батуркин 30-36
Категориальное прогнозирование связного энергопотребления в коммунально-бытовом секторе PDF (Русский)
Дмитрий Иванович Вороненко, Константин Владимирович Махотило 37-41
Узгодження параметрів турбовентиляторної приставки трдд із заднім розташуванням вентилятора PDF (Українська)
Юрий Матвеевич Терещенко, С. Ю. Гуз, Ю. Ю. Терещенко 42-44
Стохастичне планування експерименту в завданнях ймовірнісного комп’ютерного управління процесами регулювання координат в електрометалургії PDF (Українська)
І. Д. Труфанов, О. П. Лютий, К. І. Чумаков, О. Е. Жорняк, І. В. Никоненко, І. О. Кащук 45-56