Методика оцінювання ступеня екологічності способу опріснення води для виробництва напоїв

Автор(и)

  • О. О. Коваленко
  • О. Б. Василів
  • І. В. Курчевич

Ключові слова:

вода, напої, харчовий продукт, способи опріснення, показники екологічної безпеки.

Анотація

У статті представлені результати теоретичних та експериметальних досліджень спрямованних на вдосконалення методолігії визначення екологічної безпеки сучасних способів і технологій водопідготовки на харчових виробництав. У ході виконання досліджень було запропоновано два показники. Перший показник (одиничний) є відношенням експериментально визначеного значення окремого показника якості опрісненої води до нормативного. Другий показник (комплексний) - є сумою добутків одиничних показників та вагових коефіцієнтів. Для аналізу були вибрані показники якості продукції, збільшення вмісту яких у питній воді наносить шкоду самопочуттю людини, суттєво впливають на якість напоїв, а також чинять вплив на навколишнє середовище. З використанням розробленої методики та отриманих експериментальних данних оцінено екологічну безпеку сучасних способів опріснення води та сформульованні рекомендації щодо більш безпечних способів опріснення води для виробництва різних видів напоїв.

Посилання

Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. [Текст]: монографія / А.К. Запольський. – К: Вища школа, 2005. – 671 с.: іл.

Комплексные системы мониторинга токсикологической и экологической безопасности. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дані (75 байт). – Режим доступу: < http://ess.ru/publications/articles/ecomon/ekomon.htm>.

Запольський А. К. Екологізація харчових виробництв. [Текст] / А.К. Запольський, А.І. Українець. Підручник. – К: Вища школа, 2005. – 423 с.

Курчевич І.В. Вплив забруднень води на навколишнє середовище, харчові продукти та людину. [Текст] / І.В. Курчевич, О.О. Коваленко // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Міністерство освіти та науки України. – Одеса: 2009. – 434 с.

Коваленко О.О. Дослідження екологічної безпеки технологій доочищення води на харчових підприємствах. [Текст] / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич // Збірник тез доповідей научно-практичної конференції з міжнародною участю / – Одеса: 2010. – 146 с.

Курчевич И.В. Анализ методик определения экологической безопасности технологий водоподготовки на пищевых предприятиях. [Текст] / И.В. Курчевич, Е.А. Коваленко // Тезисы докладов 7 международной научной конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств» / – Могилев: 2010. – 312 с.

Коваленко О.О. Екологічна безпека способів покращення якості води на харчових виробництвах. [Текст] / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич // Матеріали Першої міжгалузевої науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безпеки харчування» 14 – 15 жовтня 2010 р. / – Донецк: 2010. – 150 с.

Коваленко О.О. Оцінка екологічної безпеки сучасних способів опріснення води на харчових виробництвах. [Текст] / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи» 27-28 вересня 2010 р. – К.: 2010. – 110 с.

Курчевич І.В. Екологічна ефективність способів опріснення води [Текст] / І.В. Курчевич, О.О. Коваленко // Програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 12 – 13 квітня 2010 р. – Частина III – К.: НУХТ, 2010. – 135 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19