МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Ткач, І. О. Клопов

Анотація


Запропоновано метод діагностики загроз економічній безпеці підприємства на основі моделі максимізації суми відведеного збитку від настання загроз та декомпозиції функціональних ознак, застосування яких дає змогу класифікувати загрози за причинами виникнення та сферами управління впливом, а також оцінити рівень економічної безпеки підприємства.


Ключові слова


економіко-математичне моделювання, економічна безпека, загрози, моніторинг, менеджмент.

Повний текст:

PDF


WEB:     http://efs.onaft.edu.ua/

e-mail:   econsecurity@mail.ru

тел:      (048)-712-42-41
    

Адреса: Одеська національна академія 
харчових технологій, 65039, Україна, 
м. Одеса, вул. Канатна, 112.