DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.24/2014.36050

ЕКОЛОГІЧНІ ПЛАТЕЖІ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. Б. Скляр

Анотація


Проведено аналіз екологічних платежів підприємств консервної промисловості та здійснено визначення, як співвідносяться економічні показники (витрат на охорону навколишнього середовища), екологічні чинники (викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин) та існуючий на підприємстві техніко-технологічний спосіб виробництва. Запропонована загальна схема управління виробничими відходами та викидами, яка містить два сценарії: зниження рівня відходів і викидів та їх утилізація.


Ключові слова


екологічні платежі; відходи виробництв; екологічні викиди; утилізація відходів; екологічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Инвестирование природоохранной деятельности / [Буркинский Б. В., Ковалев В. А., Ковалева Н. Г., Степанов В. Н. и др.]. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – 224 с.

Галушкина Т. П. Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы / Т. П. Галушкина, С. К. Харичков. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 1998. – 107 с.

Гречановская И. Г. Экономико-экологическое регулирование предпринимательской деятельности. – Одесса : ИРЭНТ, 1997. – 182 с.

Данилко В. К. Екологічні збори та поточні витрати на охорону природи: статистичний аналіз. / В. К. Данилко // Статистика України, № 1, 2003. – С. 53-57.

Купінець Л. Є. Теоретико-методологічні та прикладні засади екологізації продовольчого сектору економіки / Л. Є. Купінець. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. – Одеса, 2011. – 39 с.

Какутич Е. Ю. Экологическое предпринимательство та экологизация предпринимательства: теория, организация, управление : монография / Л. В. Жарова, Е. Ю. Какутич, Е. В. Хлобыстов. – Сумы. Университетская книга, 2009. – 240 с.

Закон України «Про відходи»: затв. Верховною Радою України від 05.03.1998 р. №187/98-ВР зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр

Скляр Л. Б. Ефективність економіко-екологічних систем підприємств/ Л. Б. Скляр // Сучасні тенденції розвитку наукової думки: II міжнар. наук.- практ. конф., 31 січня 2011 р. : тези допов. – Київ – Лондон. – С. 230–231.

Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. Касліоне / Пер. с англ. під ред. Т.В. Співаковської та С.В. Співаковського – К. : Хімджест, ПЛАСКЕ. – 2009. – 208 с.

Скляр Л. Б. Екологічний аналіз діяльності підприємств консервної промисловості Одеської області / Л. Б. Скляр // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 1. – С. 74–78.