DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.24/2014.36086

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНДИТЕРСЬКУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Д. О. Кроніковський

Анотація


Кондитерська галузь є самодостатньою, сформованою і розвиненою. Для повного розуміння тенденцій формування ринку проведений аналіз всіх визначних формувальних економічних чинників, оцінений ступінь їх впливу, без врахування політичних факторів. Показано вплив кожного чинника на виробництво у вигляді матриці кореляційних зв’язків. Загальний висновок щодо ситуації та перспектив розвитку галузі розкрито в SWOT-аналізі.


Ключові слова


кондитерський ринок; чинники впливу; кореляційні зв’язки; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Тюха І. В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку кондитерських виробів [Текст] / І. В. Тюха, Н. В Кравчук // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. – С.53-58.

Стрельникова Д. Сегментация украинского рынка кондитерских изделий [Текст] / Д. Стрельникова // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С.69- 71.

Шестак О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі [Текст] / О. В. Шестак // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. –Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 6(980). – С.132-137.

Шашина М. В. Удосконалення ресурсного потенціалу кондитерської галузі [Текст] / М. В. Шашина // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – С.34-39.

Обзор рынка кондитерских изделий Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pro-consulting.com.ua/analiz/pitanie/kond/index1.html/

Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html/.

Верховна рада України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0029-10http://www.urist.in.ua/archive/index.php/t-12444.htmlhttp://www.segodnya.ua/ukraine/nkre-ucpokaivaet-vcpoloshivshikhcja-promyshlennikov-tseny-na-haz-podnjali-no-ne-cilno.html

Сайт державної підтримки українського експорту. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua

TOB "Український фінансовий сервер". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smida.gov.ua

Перспективы развития пищевой отрасли в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/analytical-articles/12579/.