DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.24/2014.36092

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ТА КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Нікішина

Анотація


Проаналізовано структуру експортно-імпортних операцій із зерном та зернопродуктами, динаміку коефіцієнту дискримінаційності цін, доведено неефективність сировинного вектору українського агроекспорту. Обґрунтовано стратегічні завдання і заходи ефективного використання виробничих та експортних потенціалів державних ринків комбікормової і борошномельної продукції в умовах відкритої економіки, розраховано відтворювальний та податковий ефекти від реалізації заходів.


Ключові слова


система суміжних ринків; експортний потенціал; регуляторні заходи; додана вартість; відтворювальний і податковий ефекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисюк В. М. Ефективність товарного ринку – відтворювальний підхід до визначення та вимірювання / В. М. Лисюк // Економічні інновації: зб. наук. праць. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – Вип. 57. – С. 150-157.

Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / За ред. В. О. Точиліна; НАН України; Ін-т екон. та прогн. – К. : Фенікс, 2009. – 640 с.

Осташко Т. О. Ринкова трансформація аграрного сектора / Т. О. Осташко. – К. : Фенікс, 2004. – 280 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ «Зовнішня торгівля». [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://www.ukrstat.gov.ua/.– 04.08.2014.

Офіційний сайт Державної митної служби України. Розділ «Митна статистика» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/ – 04.08.2014.

Rooney J. (2003) “United States Agricultural Policy History and Current Situation”, College of Agriculture, Kansas States University, 370.

“Agenda 2000” (2014): “For a Stronger and Wider Union” and “The Challenge of Enlargement”/ European Parliament., Vol. І and Vol. ІІ, available at: http://www.europarl.eu.int/workingpapers/agri/pdf/136-en.pdf. (Accessed 3 March 2014)

Nikishina O. V. (2014) “Regulatory Elasticity the Integrated Flour Market in Ukraine”, Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum, 2 (4), 53-59.

Рамазанова О. Казахстанский рынок муки / Ольга Рамазанова // Хранение и переработка зерна. – 2012.– №11(161). – С. 27–29.

Офіційний сайт ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Розділ «Про корпорацію». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pzcu.gov.ua/ua/about/ – 06.08.2014.

Ткаченко С. Обогащение муки микронутриентами на мельнице / Святослав Ткаченко // Хранение и переработка зерна. – 2010. – № 4(130). – С. 15–17.

The official site of American Feed Industry Association (2014), “About AFIA”, available at: http://www.afia.org/Afia/AboutAFIA.aspx (Accessed August 4, 2014)

The official site of International Feed Industry Federation (2014), “About IFIF”, available at: http://www.ifif.org/pages/t/Who+is+IFIF (Accessed August 7, 2014)

The official site of European Feed Manufacturers Federation (2014), “Mission FEFAC”, available at: http://www.fefac.eu/ (Accessed August 7, 2014)

The official site of Productschap Diervoeder (2014), “Feed evaluation”, available at:

http://www.pdv.nl/english/Voederwaardering (Accessed August 12, 2014)

Официальный сайт Союза комбикорщиков России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://souzkombikorm.ru/menu/istoriya. – 12.08.2014.

Официальный сайт АПК-Информ. Раздел «Агроновости»: «В Украине создана ассоциация производителей комбикормовой продукции». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.apk-inform.com/ru/news. – 12.08.2014.

Нікішина О. В. Методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованого зернового ринку України / О. В. Нікішина // Економічні інновації : зб. наук. праць. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2014. – Вип. 57. – С. 168-179.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2012 рік : Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 88 с.

Нікішина О. В. Секторний аналіз доданої вартості товарів на інтегрованому ринку борошна / О. В. Нікішина // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 2 (22). – С. 46-54.