DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.24/2014.36111

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

К. Г. Васильченко

Анотація


Визначено можливості і особливості виготовлення безпечної екологічно чистої продукції в Україні. Сформульовано вимоги до випуску продуктів харчових підприємств і перспективні напрями розвитку інноваційної діяльності з урахуванням стандартів якості.


Ключові слова


інноваційна діяльність; харчова промисловість; перспективні напрямки; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Потапенко В. Г. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В. Г. Потапенко, О. М. Потапенко // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 58-65.

Коваленко К. С. Шляхи вирішення проблем конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчових продуктів на міжнародному ринку / К. С. Коваленко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 118-121.

International Federation of Organic Agriculture Movements. The Prinsiples of Organic Agriculture. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inform.org/about inform/pdfs/POA_folder russian.pdf

Вовк В. Сертификация органического сельского хозяйства в Украине: современное состояние, перспективы, стратегия на будущее / В. Вовк // АПК-информ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.lol.org.ua/rus/showart.php?id=15634.

Крисанов Д. Ф. Трансформації в харчових галузях та їх інноваційно-технологічна модифікація / Д. Ф. Крисанов, К. О. Бужинська // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 113-121.

Майданевич П. М. Виробництво біоетанолу – перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК / П. М. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 88-92.

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К. : НІСД. – 2013. – 71 с.