DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.25/2015.38458

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ І РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

І. С. Кайтанський, В. А. Самофатова, В. В. Олійник

Анотація


 У статті охарактеризовано сучасний стан, особливості та тенденції розвитку хлібопекарської галузі України. Наведено фактори та шляхи підвищення прибутковості підприємств хлібопекарської галузі. Виявлено резерви підвищення прибутку на хлібопекарських підприємствах та відзначено необхідність їх системного урахування на всіх стадіях планування, безпосереднього виробництва і реалізації продукції.


Ключові слова


хлібопекарська галузь; ринок хліба; прибуток; прибутковість; резерви; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Нікішина О. В. Пріоритети національної зернової політики та механізми їх реалізації в умовах глобалізації економіки / О. В. Нікішина // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 4 (16). – С. 14-22.

Волкова О. Д. Діагностика стану та використання фінансового потенціалу підприємства (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості. Автореферат дис. … к. екон. наук, спец. 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Д. Волкова. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України, 2009. – 19 с.

Krasilnikova E. E. (2014). The development of the baking industry in Ukraine / E. E. Krasilnikova // Економіка харчової промисловості. – № 4(24). – С. 10-16.

Коваленко Л. О. Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської промисловості економіки / Л. О. Коваленко, Т. В. Міхєєнко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2014. – № 2 (22), 19-24.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Васильченко А. Н. Состояние и перспективы развития хлебопекарной промышленности в Украине / А. Н. Васильченко // Харчова наука і технологія. – 2009. – № 1(6). – С. 5-8.

Крисанов Д. Ф. Трансформації в харчових галузях та їх інноваційно-технологічна модернізація / Д. Ф. Крисанов, К. О. Бужимська // Економіка АПК. – 2010. – 7. – С. 113-121.

Осипов П. В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленности. / П. В. Осипов. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2004. – 289 с.

Прокіп М. І. Стан хлібопекарської галузі в Україні. / М. І. Прокіп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/20_DNI_ 2013/Економіка промисловості/9_142783.doc.htm

Волкова С.Ф. Состояние и перспективы развития хлебопекарной промышленности Украины / С. Ф. Волкова, А. О. Золотухина