DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.25/2015.38474

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Г. Янковий, Н. В. Мельник, В. О. Янковий

Анотація


Розглядаються питання ранжирування інвестиційних проектів промислового підприємства на прикладі ПрАТ «Одесавинпром», яке відноситься до виноробної галузі України. За допомогою методів багатовимірного статистичного аналізу, зокрема, методу таксономії, визначаються ранги множини запланованих заходів на основі кількісних критеріїв економічної ефективності інвестиційних проектів: чистої приведеної вартості, резерву безпечності проекту, дисконтованого терміну окупності.   


Ключові слова


пріоритетність; кількісні критерії; ефективність інвестиційних проектів; ранги

Повний текст:

PDF

Посилання


Янковий О. Г. Критичний аналіз внутрішньої норми прибутку як показника оцінки інвестиційних проектів / О. Г. Янковий, Н. В. Мельник // Вісник соціально-економічних досліджень. – ОНЕУ, 2012. – № 45. – С. 196-205.

Янковий О. Г. Модифікована внутрішня норма прибутку інвестиційного проекту / О. Г. Янковий, Н. В. Мельник // Прикладной менеджмент и инвестиции. – 2012. – № 4. – С. 502-508.

Янковий О. Г. Оцінка інвестиційних проектів на підприємствах харчової промисловості України / О. Г. Янковий, Н. В. Мельник, В. О. Янковий // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 2(18). – С. 49-53.

Гукалюк А. Ф. Процедура порівняння ефективності портфеля цінних паперів як елемент визначення інвестиційної привабливості / А. Ф. Гукалюк // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4 (22). – С. 4-9.

Інвестиційно-фінансовий портфель (Книга інвестиційного менеджера. Книга фінансового менеджера. Книга фінансового посередника). / [відп. ред. Ю. Б. Рубін, В. І. Солдаткін]. – М. : "СОМІНТЕК", 2002. – 282 с.

Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / Ковалев В. В. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 144 с.

Стасюк В. П. Моделирование процессов инвестиционной деятельности предприятия. Модели адаптивного управления предприятием: [монография] / В. П. Стасюк. – Донецк : Юго-Восток, 2003. – С. 77-104.

Одесавинпром, ПрАТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fbulvar.business-guide.com.ua/

Боровиков В. П. STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В. П. Боровиков, И. П. Боровиков. – М. : ИИД «Филинъ», 1998. – 608 с.

Боровиков В. П. Популярное введение в программу STATISTICA / Боровиков В. П. – М. : Компью-терПресс, 1998. – 267 с.