DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.3/2015.51386

КООПЕРАТИВНІ ОБ’ЄДНАННЯ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Нікішина

Анотація


 

Визначено передумови створення системи зернових кооперативів, головні причини їх нероз­виненості в Україні. Обґрунтовано очікувані соціально-економічні ефекти, завдання і організаційна структура зернового обслуговуючого кооперативу, центральною ланкою якого є кооперативний елеватор. Доведено доцільність створення та державної підтримки кооперативів як стратегічного напряму розвитку інфраструктури зернового ринку шляхом розрахунку ефективності реалізації зерна за кооперативним і посередницьким збутовим каналом. 


Ключові слова


зерновий кооператив; інфраструктура ринку; збутові канали; кооперативний елеватор; ефективність реалізації зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Алтухов А. И. Зерно России / А. И. Алтухов, А. С. Васютин. – М.: ЭКОНДС-К, 2002. – 432 с.

Солопов В. А. Развитие регионального рынка зерна и хлебопродуктов : науч. издание./ В. А. Солопов. – Мичуринск-наукоград РФ : Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2006. – 315 с.

Ambler T. (2008) “Assessing marketing performance: Don’t settle for a silver metric”, Journal of Market-ing Management, 24(7-8), 733-750.

Jobber D. (2001) “Principles and practice of marketing”, 3 ed., 450 p.

Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК : монографія; за ред. М. Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2011. – 372 с.

Кваша С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 12-21.

Саблук П. Т. Реалізація механізму реформ в аграрній сфері / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2011. – №10. – С.3-6.

Франченко Л. О. Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок / Л. О. Франченко // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 136-141.

Хорунжий М. Й. Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 22-29.

Шебанін В. С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями її подолання / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 9-12.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Розділ «Економічна діяльність». [Електронний ресурс] – Режим доступу : //http://www.ukrstat.gov.ua/– 09.04.2015 р.

Статистичний щорічник України за 2013 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2014. – 533 с.

Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України №469-97-ВР від 17 липня 1997 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97 – 09.04.2015 р.

Bondarchuk V, Alkoley J. R. (2015) “Cooperation as a way life”, available at: http://www.zerno.org.ua/articles/coop/279 (Accessed April 09, 2015).

“Revitalizing Canada’s economy: cooperatives are part of the solution” (2015), available at: http://www.coopscanada.coop/assets/firefly/files/pdfs (Accessed April 09, 2015).

Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку / О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.

Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.

Про кооперацію : Закон України №1087-IV від 10 липня 2003 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 – 09.04.2015 р.

Положення про Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України : Наказ Міністерства аграрної політики № 789 від 19 грудня 2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=3047 – 09.04.2015.

Угода про сільське господарство. Міжнародний документ № 981-005 від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_005. – 09.04.2015 р.