ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТРАТЕГІЧНИХ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

Автор(и)

  • О. І. Павлов Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • В. М. Лисюк Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
  • Т. В. Деркач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.3/2015.51387

Ключові слова:

інтеграційні процеси інтеграційна політика, агропродовольчі ринки, відтворювальні процеси, державне регулювання

Анотація

Визначено природу економічної інтеграції, виділено дві її форми (активна та пасивна), доведено домінування пасивної інтеграційної політики в аграрному секторі України. Обґрунтовано рушійні сили інтеграційних процесів на стратегічних ринках зерна та молочної продукції. Визначено пріоритетні напрями державного регулювання інтеграційних процесів на вітчизняних агропродовольчих ринках.

Посилання

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3. /Ред. кол.: Мочерний С. В. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. Центр «Академія», 2002. – 952 с.

Лисюк В. М. Теоретико сутнісний аналіз економічної інтеграції як економічного процесу // В. М. Лисюк, Т. В. Деркач / Економічні інновації. – 2015. – №59. – С. 194-201.

Поляруш М. О. Агропромислова інтеграція – один із факторів системного розвитку АПК регіону // М. О. Поляруш, І. М. Поляруш, Н. А. Славіна / Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2007. – №15. – С. 187-189.

Мостовий Г. І. Агробізнес: державне регулювання: [монографія]. – Х. : Основа, 2002. – 299 с.

Зализко В. Д. Влияние агрохолдинизации сельскохозяйственных предприятий на социально-экономическое развитие сельских территорий / В. Д. Зализко // Экономика Украины. – 2013. – № 6. – C. 71-77.

Осташко Т. О. Аграрний сектор: час принципово змінити орієнтири розвитку / Т. О. Осташко, Б. Й. Пасхавер та ін. // Дзеркало тижня. – 2010.– № 26. – С. 10-11.

Лысюк В. М. Воспроизводственная функция товарных рынков [монография] / В. М. Лысюк. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 225 с.

Статистичний щорічник України за 2013 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2014. – 533 с.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік : Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 88 с.

Чмут А. В. Методологія секторного аналізу продовольчого ринку (на прикладі ринку молока і молочної продукції) / В. М. Лисюк, А. В. Чмут, Н. Л. Шлафман // Агроінком. – 2012.– № 4-6. – С. 6-11.

Chmut A. (2013) “The state and development trends manufacture of milk and dairy production by enterprise of Ukraine”, Nauka i Studia, 9 (77), 19 – 23.

Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: [монографія] / О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.

Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.

Bondarchuk V, Alkoley J. R. (2015) “Cooperation as a way life”, available at: http://www.zerno.org.ua/articles/coop/279 (Accessed Juli 09, 2015)

Шебанін В. С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями її подолання / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 9-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-10

Номер

Розділ

Формування та розвиток ринку продуктів харчування