DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.3/2015.51387

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТРАТЕГІЧНИХ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

О. І. Павлов, В. М. Лисюк, Т. В. Деркач

Анотація


Визначено природу економічної інтеграції, виділено дві її форми (активна та пасивна), доведено домінування пасивної інтеграційної політики в аграрному секторі України. Обґрунтовано рушійні сили інтеграційних процесів на стратегічних ринках зерна та молочної продукції. Визначено пріоритетні напрями державного регулювання інтеграційних процесів на вітчизняних агропродовольчих ринках.


Ключові слова


інтеграційні процеси інтеграційна політика; агропродовольчі ринки; відтворювальні процеси; державне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3. /Ред. кол.: Мочерний С. В. (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. Центр «Академія», 2002. – 952 с.

Лисюк В. М. Теоретико сутнісний аналіз економічної інтеграції як економічного процесу // В. М. Лисюк, Т. В. Деркач / Економічні інновації. – 2015. – №59. – С. 194-201.

Поляруш М. О. Агропромислова інтеграція – один із факторів системного розвитку АПК регіону // М. О. Поляруш, І. М. Поляруш, Н. А. Славіна / Збірник наукових праць ПДАТУ. – 2007. – №15. – С. 187-189.

Мостовий Г. І. Агробізнес: державне регулювання: [монографія]. – Х. : Основа, 2002. – 299 с.

Зализко В. Д. Влияние агрохолдинизации сельскохозяйственных предприятий на социально-экономическое развитие сельских территорий / В. Д. Зализко // Экономика Украины. – 2013. – № 6. – C. 71-77.

Осташко Т. О. Аграрний сектор: час принципово змінити орієнтири розвитку / Т. О. Осташко, Б. Й. Пасхавер та ін. // Дзеркало тижня. – 2010.– № 26. – С. 10-11.

Лысюк В. М. Воспроизводственная функция товарных рынков [монография] / В. М. Лысюк. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 225 с.

Статистичний щорічник України за 2013 рік / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2014. – 533 с.

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік : Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 88 с.

Чмут А. В. Методологія секторного аналізу продовольчого ринку (на прикладі ринку молока і молочної продукції) / В. М. Лисюк, А. В. Чмут, Н. Л. Шлафман // Агроінком. – 2012.– № 4-6. – С. 6-11.

Chmut A. (2013) “The state and development trends manufacture of milk and dairy production by enterprise of Ukraine”, Nauka i Studia, 9 (77), 19 – 23.

Нікішина О. В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку: [монографія] / О. В. Нікішина. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014. – 450 с.

Nikishina O. V. (2014) “Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of Ukraine”, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.

Bondarchuk V, Alkoley J. R. (2015) “Cooperation as a way life”, available at: http://www.zerno.org.ua/articles/coop/279 (Accessed Juli 09, 2015)

Шебанін В. С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями її подолання / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 9-12.