ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. М. Дідух Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.3/2015.51388

Ключові слова:

агрохолдинг, Kernel Holding S.A., MHP S.A., фінансовий стан, структура капіталу, система показників У. Бівера

Анотація

Основною метою статті є дослідження особливостей розвитку, фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолдингів країни в умовах несприятливого макроекономічного середовища. Проведено аналіз особливостей розвитку агрохолдингів України на прикладі  Kernel Holding S.A. і MHP S.A. Досліджено структуру їх доходів, динаміку фінансових показників та структуру капіталу. Проведено експрес-дослідження фінансової стійкості даних компаній за системою показників У. Бівера. 

Посилання

Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. — 2013. — №1. — С. 3–15.

Найбільші агрохолдинги України: щорічне дослідження агенції AgriSurvey [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://http://agrisurvey.com.ua/images/files/multi_client/analitics_surv/Agriholdings2014ua _demo.pdf (30.03.15). — Назва з екрану.

Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A. Determination of the economic viability level of agricultural holdings based on socio-economic parameters / S. Aggelopoulos, V. Samathrakis, A. Theocharopoulos [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/ sbagis_a4_18.pdf.

Józwiak W., Mirkowska Z. Polish agricultural holdings in the first years of the EU membership / W. Józwiak, Z. Mirkowska [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/ 123456789/5775/J% C3%B3zwiak%20Mirkowska.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Kroupová Z., Trnková G. The analysis of economic results differences of agricultural holdings specialized in plant production in the Czech Republic / Z. Kroupová, G. Trnková // Journal of Central European Agriculture, 2014, 15(3), p.322-334.

Szymańska E. J. The importance of financial support for Polish agricultural holdings under common agricultural policy / E. J. Szymańska [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/ index.php/Economica/article/download/527/502

Trnková, G., Malá, Z. Analysis of distribution impact of subsidies within the Common Agricultural Policy on field production businesses in the Czech Republic / G. Trnková, Z. Malá // Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LX (7), 415 – 424.

Давиденко Н. М. Оцінка фінансового стану підприємств корпоративного типу в агробізнесі України / Н. М. Давиденко // Облік і фінанси. — 2012. — № 1. — С. 111-117.

Дідус С. М. Агрохолдинги в Україні: особливості становлення та розвитку [Текст] / С. М. Дідус // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. — 2011. — N 12. — С. 96-101.

Зеліско І. М. Особливості формування і використання фінансових ресурсів аграрних холдингів / І. М. Зеліско [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/7740/1/I_Zelisko_EE_11_IS.pdf.

Мельник К. Б. Фінансове забезпечення функціонування агрохолдингів в сучасних умовах. / К. Б. Мельник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2013. — Вип. 181(5). — С. 57-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2013_181(5)__10.pdf

Черевко Г. Агрохолдинги як нові організаційні форми крупнотоварного господарювання в агробіз-несі України / Г. Черевко // Аграрна економіка. — 2012. — Т. 5, № 1-2. — С. 36-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ae_2012_5_1-2_9.pdf.

Хірівський Р. Діяльність агрохолдингів в Україні та напрями їх розвитку / Р. Хірівський, Р. Дудяк, Т. Гачек // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. — 2013. —

№ 20(1). — С. 65-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnau_econ_2013_20(1)__13.pdf.

Садчиков В. С. Науково-методичні підходи до формування нових організаційних структур в аграрному секторі економіки / В. С. Садчиков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2013. — № 4. — С. 296-304. — Режим доступу : http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1160.

Kernel Holding S.A. and Subsidiaries Condensed Consolidated Interim Financial Statements for 6 months ended 31 December 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.kernel.ua/media/uploads/library/ 14/10/KERNEL_ FY_2014_Annual_Report.pdf.

Kernel Holding S.A. Annual Report and Accounts 30 June 2014 [Електронний ресурс] - Режим доступу :

http : //www.kernel.ua/media/uploads/library/14/10/KERNEL_FY_2014_Annual_Report.pdf

MHP S.A. Фінансові результати за четвертий квартал і дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2014 року [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.mhp.com.ua/library/file/mhp-14fsu-final-ua.pdf.

MHP S.A. на сайті Лондонської фондової біржі [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/55302T2042 USUSDIOBE.html.

Kernel Holding S.A. на сайті Варшавської фондової біржі [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.gpw.pl/karta_spolki/LU0327357389/.

William H. Beaver. Financial ratios as predictors of failure, empirical research in accounting selected studies // Supplement to Journal of Accounting Research. — 1966. — N4. — PP. 71-111.

Посохов І. М. Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій / І. М. Посохов // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. — 2013. — №3. — С. 65– 72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-10

Номер

Розділ

Сучасні проблеми економіки підприємств