МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. С. Мартиновський Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • В. Г. Кравець

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.3/2015.51389

Ключові слова:

економічний потенціал, оцінка, методичні підходи, методи виміру, результативність, коефіцієнт ефективності

Анотація

У статті розглянуто поняття «економічний потенціал». Проведено аналіз існуючих методичних підходів щодо оцінки економічного потенціалу підприємств. Представлено переваги та обмеження використання різних методів оцінки. Наголошено на необхідності врахування переваг і недоліків певних методичних підходів під час обґрунтування їх вибору для оцінки потенціалу. Запропоновано новий експрес-метод оцінки ефективності використання економічного потенціалу.

Посилання

Балацкий О. Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: монография / О. Ф. Балацкий, Е. В. Лапин, В. Л. Акуленко ; под общ. ред. О. Ф. Балацкого. – Суммы : Университетская книга, 2006. – 972 с.

Есипов В. Оценка бизнеса / В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова – СПб. : Питер, 2001. – 416 с.

Ковалев А. И. Анализ хозяйственного состояния предприятия / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – М. : ЦЭиМ, 1999. – 216 с.

Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: [пер. с франц] / Б. Коласс. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 186 с.

Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління: автореф. дис…. д-р екон. наук: 08.07.01 / Лапін Євген Васильович. – Х. : ХНЄУ, 2006. – 40 с.

Отенко И. П. Методологические основы управления потенціалом предприятия : монография / И. П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 215 с.

Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография / И. П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 254 с.

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. пособие / под ред. Н. А. Абдуллаева – М. : ЭКМОС, 2000. – 352 с.

Попов Е. Рыночный потенциал предприятия : учебник / Е. Попов. – М. : Экономика, 2002. – 628 с.

Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. // О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексик. – К. : КНЕУ, 2005. – 261 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-10

Номер

Розділ

Сучасні проблеми економіки підприємств