АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. А. Самофатова Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • І. С. Кулакова

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.3/2015.51390

Ключові слова:

амортизація, відтворення, основні засоби, ефективність, інвестиції

Анотація

У статті проводиться критичний аналіз відтворення основного капіталу та сучасної амортизаційної політики українських підприємств і наводяться пропозиції щодо її покращення, розглядаються основні аспекти сучасної амортизаційної політики в контексті положень Податкового кодексу України. Виділено основні принципи проведення політики на всіх рівнях господарювання. 

Посилання

Бабяк Н. Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльності підприємств / Н.Д. Бабяк // Фінанси України. – 2001. – № 11. – C. 34-40.

Городянська Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу : Монографія. / Л. В. Городянська. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.

Дугієнко Н. О. Роль внутрішніх джерел інвестування у виробництво в сучасних умовах // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 154 (2 т.). – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – С. 131-137.

Орлов П. А. Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств / П. А. Орлов, С. П. Орлов // Інновації: проблеми науки і практики : Монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 317-335.

Осипов П. В. Інтегральний виробничий потенціал харчової промисловості / П. В. Осипов. – Одеса, 2004. – 286 с.

Рошило В. І. Особливості амортизації як фінансової категорії економіки перехідного типу / В. І. Рошило // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного ун-ту. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Вип. 121. – С. 161-166.

Хотомлянський А. В. Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів А. В. Хотомлянський // Економіка України, № 3. – 2004. – С. 33-38.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, зі змінами й доповненнями

Податковий кодекс України від 03.12.2010 р. зі змінами й доповненнями.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-10

Номер

Розділ

Сучасні проблеми економіки підприємств