Комплексна фізична реабілітація осіб другого зрілого віку при великовогнищевому інфаркті міокарда на санаторному етапі

Алла Іванівна Хвостенко, Ліана Вячеславівна Дугіна

Анотація


Мета: науково обґрунтувати, розробити й оцінити ефективність програми фізичної реабілітаційної осіб другого зрілого віку хворих на великовогнищевий інфаркт міокарда на санаторному етапі. Матеріал і методи дослідження: Дослідження проводилося на базі санаторію «Сосновий бір» м. Зіньків. В експерименті взяли участь 48 осіб, які були довільно розділені на основну та контрольну групи (по 24 особи). Результати: виявлено низький рівень фізичної активності та толерантності до фізичних навантажень, повторне обстеження довело, що толерантність до фізичного навантаження збільшилась і загальний стан покращився, поліпшення переносимості фізичного навантаження значно зросло. Висновки: аналіз проведеного експериментального дослідження виявив статистично значуще поліпшення функціонального стану хворих з великовогнищевим інфарктом міокарда, їх фізичної активності, а отже, і доцільність застосування запропонованої програми фізичної реабілітації осіб з великовогнищевим інфарктом міокарда.Ключові слова


великовогнищевий інфаркт міокарда; лікувальна фізична культура; лікувальний масаж; санаторний етап

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдулина, А.С. (1995). Лечебная физическая культура при сердечно- сосудистых заболеваниях. Москва: Медицина.

Банникова, Р.А. (2010). Физическая реабилитация больных инфарктом миокарда на стационарном этапе лечения. Київ: УГУВФС.

Грацианский, Н.А. (2000). Лечение и предупреждение обострении ишемической болезни сердца (острых коронарных синдромов). Международный журнал в медицинской практике, 11, 44-45.

Епифанов, В. А. (2009). Лечебная физическая культура и спортивная медицина. Київ.

Єфіменко, П.Б. (2001). Техніка та методика масажу. Харків : ОВС.

Калмиков, С.А., Калмыкова, Ю.С., & Поруччикова, Л.Г. (2015). «Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни». Проблеми безперервної медичної науки та освіти, №1(17), 19-24.

Калмикова, Ю.С. (2014). Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку. Харків: ХДАФК.

Калмикова, Ю.С., & Яковенко, Л.Ю. (2015). «Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії». Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року. ХДАФК, Харків, 195-197.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., & Садат, К.Н. (2017). «Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби». Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, №1, 16-26.

Калмыков, С.А., & Феди, Б.С. (2016). «Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни». Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, №3, 101-108.

Макарова, И.Н. (Ред.). (2010). Реабилитация при заболеваниях сердечно- сосудистой системы. Москва: ГЭОТАР-Медиа.

Мухін, В.М. (2005). Фізічна реабілітація. Київ: Олімпійська література.

Николаева, Л.Ф., Аронов, Д.М. (1988). Реабилитация больных ИБС. Москва: Медицина.

Оганов, Р.Г., Фомина, И.Г. (2006). Болезни сердца. Москва: Литтерра.

Пєшкова, О.В. (2011). Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. Харків: СПДФО Бровін О.В.

Поллок, М.Л., Шмидт, Д.Х. (2000). Заболевания сердца и реабилитация. Киев: Олимпийская литература.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., & Калмиков, С.А. (2015). «Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації». Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, Харків, ХДАФК, 127-130.

Сидоренко, Г.И. (2000). Проблема защиты миокарда при неотложных состояниях. Медицинская панорама, 4, 14-16.

Турко, Л.В., & Калмиков, С.А. (2015). «Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця». Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, 219-225.

Швед, М.І., Левицька, Л.В. (2013). Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. Київ: Медкнига.

Kalmykov, S. A., Kalmykova, Y. S., & Bezyazichnaya, O. V. (2014). «Study of variability of antropometric and hemodynamic parameters in patients with alimentary obesity on the background of application of physical rehabilitation techniques». Современный научный вестник, №3(2), 3-15.

Кириченко, М. П., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2012). «Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації». Експериментальна і клінічна медицина, №4, 71-73.
Copyright (c) 2019 Алла Іванівна Хвостенко, Ліана Вячеславівна Дугіна