Критерії сформованості ціннісного ставлення до свого здоров’я в учнів із вадами зору

Денис Анатолійович Щелкунов, Сергій Вікторович Богович

Анотація


Метою дослідження є визначити критерії оцінки сформованості в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як пізнавально-емоційної структури. Матеріал і методи: для виявлення критерії оцінки сформованості в учнів школи-інтернату м. Слов’янська із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я були досліджені теоретико-методологічні закономірності виховання учнів. Результати: виявлено низку організаційно-педагогічних протиріч при формованні в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як пізнавально-емоційної структури, встановлено критеріїв оцінки ефективності виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як до духовно-соціальної категорії. Висновки: охарактеризовано критерії, їхні структурні показники, рівні сформованості психолого-педагогічних явищ, що підлягають дослідженню, дозволяють нам у повному обсязі визначити ефективність розроблених організаційно-педагогічних умов і технологій виховання в учнів із вадами зору ціннісного ставлення до свого здоров’я як до духовно-соціального.


 


Ключові слова


вади зору; ціннісне ставлення; здоров’я; закономірності; сформованість; соціальна цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аветисов Э.С., Е.Ливадо, Ю.А.Курпан. (1993) Физкультура при близорукости ( Ред.Э.С.Аветисов),– М.: Советский спорт.

Амосов Н М. (1994) Регуляция жизненных функций и кибернетика ( Ред. Н. М. Амосов ) – К.: Наук. Думка.

Апанасенко Г. Л. (2006). Як зупинити депопуляцію в Україні /– К.: Наук. світ, № 11(88).

Бех Д. (2003). Виховання особистості. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід ( Ред І.Д.Бех.) К.: Либідь.

Білокопитова Ж. А. (2001) Основи теорії шейпінгу (Ред. Ж. А. Білокопитова. К.: Олімп. л-ра.

Ващенко Г. (1999). Виховний ідеал: підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків (Ред. Г. Ващенко). Полтава: Полтавський вісник.

Горащук В.П. (2003). Формирование культуры здоровья школьников (Ред. В. П. Горащук), Луганск: Альма-матер.

Григоренко В.Г. (2002). Теория мотивированного воздействия дифференциально-интегральных оптимумов педагогических факторов в процессе физической и социальной реабилитации человека (Ред. В. Г. Григоренко) М.: Изд-во ФСИ России.

Никифорова Г.С., (Ред. Г.С. Никифорова). (2006). Психология здоровья – СПб.: Питер.

„Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам” від 16.11.2000 №2109 – 111.

Пристинський В.М., В.Г. Григоренко. (2007). Словесні інструкції як фактор моделювання рухових дій в фізичній реабілітації школярів з порушенням зору. Молода спортивна наука України: збірник наук. пр. – Вип. 11 у 5-ти т. – Львів: НВФ Українські технології. – Т. 2.14 с.

Пристинский В.Н. (2009). Психологические условия формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся средних и старших классов к занятиям физической культурой. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт: збірник. Чернігів: ЧДПУ. (69) 178-183.

Filenko, L., Ashanin, V., Basenko, O., Petrenko, Y., Poltorarska, G., Tserkovna, O., Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Petrenko Y. (2017). «Teaching and learning informatization at the universities of physical culture». Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2454-2461.
Copyright (c) 2019 Денис Анатолійович Щелкунов, Сергій Вікторович Богович