About the Journal

Key title: Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï

Abbreviated key title: Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol.

ISSN 2522-1914 (Online)

Галузь та проблематика

У журналі публікуються статті за тематикою: фізична терапія, ерготерапія при різних нозологіях, фізична та реабілітаційна медицина, реабілітація в спорті, функціональні методи обстеження в реабілітації, масаж в реабілітації, оцінка якості життя та її взаємозв'язок зі здоров'ям, кінезіотерапія.

Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, реабіліітологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів ФРМ, спортивних лікарів, масажистів, науково-педагогічних працівників.


Періодичність публікації

4 рази на рік

Процес рецензування

Журнал використовує політику подвійного сліпого рецензування.

Процес рецензування передбачає наступне.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів представлені рукописи направляються рецензенту, працюючому у відповідній області.
  • Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.