АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК 30-45 РОКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-го ТИПУ

Г.М. Страколист, І.В. Кальонова, А.О Кузнєцов, Н.В Богдановська

Анотація


Цукровий діабет – хронічне ендокринно-обмiнне захворювання, зумовлене дією генетичних та екзогенних факторів. Метою дослідження була апробація програми фізичної реабілітації жінок 30-45 років, хворих на цукровий діабет 2-го типу. Результати застосування програми фізичної реабілітації свідчать про полегшення стану хворих та покращення функції кардіо-респіраторного блоку. Отримані дані показують, що фізичні вправи, які виконувалися в моменти підвищення рівня цукру в крові, є більш ефективними, ніж ті, що виконувалися в довільний час

Ключові слова


цукровий діабет; жінки; вік; фізичне навантаження; реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аметов А.C. Диабет: взгляд в будущее / А.С. Аметов // Женское здоровье. – 2005. – №8. – С. 8-10.

Генделека Г.Ф. Превентивна діабетологія / Г.Ф. Генделека – Одеса: ВМВ, 2013. – 608 с.

Дорогой А.П. Тривалість життя, потенційні втрати трудового потенціалу й повікова смертність при цукровому діабеті: Динаміка показників / А.П. Дорогой // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 14-19.

Кириченко М. П., Калмиков С. А., Калмикова Ю. С. Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації //Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – №. № 4. – С. 71-73.

Калмиков С. А. Дослідження стану фізичної роботоспроможності у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет під впливом програми фізичної реабілітації //ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕКРЕАЦИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. – 2010. – С. 82.

Калмиков С. А. Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу //Медичні перспективи. – 2009. – №. 14,№ 2. – С. 114-118.

Калмиков С. А. Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації //Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – №. 5-1 (32). – С. 102-105.

Калмиков С. А. Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації //Медичні перспективи. – 2010. – Т. 15. – №. 4.

Калмиков С. А. Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція //Медичні перспективи. – 2010. – №. 15,№ 3. – С. 79-84.

Калмиков С. А. Особливості методик лікувальної фізкультури при цукровому діабеті 2 типу //Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2012. – №. 4. – С. 50-54.

Кравчун Н.А. Современная терапия сахарного диабета 2 типа с использованием фар- макоэкономического анализа / Н.А. Кравчун, Ю.І. Караченцев // Проблеми ендокринології. – 2011. – № 3. – 8 с.

Паньків В.І. Інгібітор альфаглюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету / В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – №7 (55). – С.35-38.

Титов В.Н. Фундаментальная медицина. Единение физической химии, методических подходов общей биологии и медицины в выяснении этиологии и патогенеза заболеваний человека / В.Н. Титов// Клин.лаб. диагн. – 2005. – №1. – С. 3-8.

Dall T.M. The economic burden of dia- betes / T.M. Dall // Health Aff. – 2010. – Vol. 29, № 2. – P. 297-303.

Kumar R.V. Newer insights into the drug delivery approaches of α-glucosidase inhibitors / R.V Kumar, V.R Sinha // Expert.Opin. Drug. Deliv. – 2012. – Vol.9(4). – P.403-416.
Copyright (c) 2020 Г.М. Страколист, І.В. Кальонова, А.О Кузнєцов, Н.В Богдановська

ISSN: 2522-1914