ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГАНДБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД

С.П. Червона, Н.Н. Кононенко

Анотація


Визначені засоби відновлення працездатності гандболістів – студентів в умовах навчання та тренування у вищому навчальному закладі

Ключові слова


гандбол; навантаження; втома; засоби відновлення працездатності

Повний текст:

PDF

Посилання


Игнатьева В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-юношеских спортивных школах : метод. пособие / Игнатьева В.Я., Петрачева И.В. - М.: Сов. спорт, 2004. - 216 с.: ил., табл.

Цапенко В.А. Соревнования и соревновательная деятельность в гандболе: Учебное пособие для студентов и преподавателей высших учебных заведений. / Цапенко В.А., Гусак А.Е., Дорошенко Э.Ю. – Запорожье: ЗГУ, 2004. – 81 с.

Ячнюк Ю.Б. Формування координа- ційних здібностей студентів у процесі занять ган- дболом / Ячнюк Ю. Б. // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції студентів і молодих учених. – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2014. –С. 266–269.

Ячнюк Ю.Б. Фізична підготовленість кваліфікованих гандболістів та її взаємозв`язок з компонентами змагальної діяльності / Ю.Б. Яч- нюк // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 жовтня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 234–235.
Copyright (c) 2020 С.П. Червона, Н.Н. Кононенко

ISSN: 2522-1914