Бальна оцінка впливу реабілітаційної програми на клініко-функціональний стан ліктьового суглоба тенісисток після перенесеного епікондиліта

О.В. Безʼязична, В.С. Полковник-Маркова

Анотація


Мета: аналіз впливу експериментальної реабілітаційної програми на клініко-функціональний стан ліктьового суглоба тенісистів 12-15 років після перенесеного епікондиліта на етапі спортивної реабілітації. Матеріал і методи: обстежено 15 тенісисток старшого шкільного віку. Проведено бальну оцінку клініко-функціонального стану ліктьового суглоба тенісисток до і після проведення реабілітаційних заходів. Результати: відзначено покращення рівня досліджуваних показників після реабілітаційних заходів у тенісисток обох груп. Проте статистично кращу динаміку показників виявлено в основній групі. Висновки: експериментально доведено ефективний вплив впровадженої реабілітаційної програми на клініко-функціональний стан ліктьового суглоба у тенісисток основної групи.


Ключові слова


епікондиліт; ліктьовий суглоб; функціональний стан; лікувальна фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Ачкасов, Е. Е., Пузин, С. Н., Литвиненко, А.С., Куршев, В. В., Безуглов, Э.Н. (2014), ″Влияние вида спорта и возраста спортсменов на особенности патологических изменений опорно-двигательного аппарата″, Вестник РАМН, №11-12, С.80-83.

Без’язична, О.В. (2015), Комплексна фізична реабілітація після внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба: методичні рекомендації, Харків, 48 с.

Всеволодов, И.В. и др. (2009) Теннис: программа, Голенко, В.А., Скородумова, А.П. (ред.), Советский спорт, Москва, 137 с.

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. (2010), Реабилитация в травматологии, Москва, 336 с.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Кузнецов, И. А., Рыбин, А. В., Волоховский, Н. Н., Рябинин, М. В., Яценяк, Н. Т. (2010), ″Артроскопическое лечение контрактуры локтевого сустава у спортсмена″, Травматология и ортопедия России, №3, С.131-134.

Мельничук, К.Н. (2015), ″Анализ проблемы травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у теннисистов″, Ученые записки университета Лесгафта, №3 (121), С.64-68.

Мятига, О.М., Мятига, Д.С., Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А. (2011), ″Сучасні підходи до фізичної реабілітації жінок середнього віку після переломів ліктьового суглоба у постімобілізаційному періоді″, Слобожанський науково-спортивний вісник, №3, С. 101-106.

Пирогова, Л.А. (2008), Основы медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии : учебное пособие, Гродно, 212 с.

Полковник-Маркова, В.С., Без’язична О.В. (2017), ″Засоби реабілітації при епікондилітах ліктьового суглоба″, Фізична культура, спорт і здоров’я людини: стан, проблеми та перспективи матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 7-8 грудня 2017 р., С. 283-286.

Пустовойт, Б.А., Без’язична О.В. (2016), ″Лікувальна фізична культура після артроскопічних втручань на ліктьовому суглобі″, Фізична реабілітація та рекреаційно- оздоровчі технології, № 3, С.190-194.

Роутерт, П. (2012), Анатомия тенниса, Минск, 224 с.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla J. Sütiste (2012), Латеральный эпикондилит или «локоть теннисиста».
Copyright (c) 2020 О.В. Безʼязична, В.С. Полковник-Маркова

ISSN: 2522-1914