Комплексна фізична реабілітація хворих при лордотичній поставі на поліклінічному етапі

Authors

  • Л.Н. Бекірадзе
  • Б.А. Пустовойт

Keywords:

лікувальна фізкультура, лордотична постава, глибина шийного і поперекового вигинів, силові показники

Abstract

Анотація. Представлено результати застосування програми фізичної  реабілітації (терапії) хворих з лордотичною поставою. Мета роботи: Встановити ступінь ефективності застосування лікувальної фізкультури в період реабілітації дітей середнього шкільного віку з лордотичною поставою на поліклінічному етапі. Матеріал і методи. Дослідницька частина роботи виконувалася в дитячій полікліниці №4 м. Харкова. В обстеженні брали участь 12 дітей середнього шкільного віку (10-12 років). Отримані дані статистично оброблені з використанням t-критерію Стьюдента. Для вирішення поставлених задач проводилося дослідження динаміки глибини шийного вигину, глибини поперекового вигину, гнучкості хребта; силових показників: силової витривалості м'язів спини і живота, динамометрії кисті, силового індексу; функціональних показників дихальної системи: проби Штанге і Генчі, життєвої емності легенів, життєвий індекс; фізичної працездатності (проба Руф'є). Дослідження показало, що протягом курсу лікувальної фізкультури глибина шийного вигину хребта зменшилася на 7,4%, глибина поперекового вигину зменшилася на 7,1%, гнучкість збільшилася на 90,85%. Силова витривалість м'язів спини збільшилася на 28,6%, силова витривалість м'язів живота збільшилася на 37%, силова витривалість м'язів кисті – 29%, силовий індекс покращився на 20,6%. Покращились показники дихальної системи: результати проби Штанге – на 20,7%, результати проби Генчі – на 23,6%, життєвої емності легенів – на 17,5%, життєвий індекс – на 15,8%, фізична працездатність збільшилася на 20,3% (р <0,05). Результати дослідження доводять ефективність застосування лікувальної фізкультури при реабілітації дітей середнього шкільного віку з лордотичною поставою. Висновки: Спираючись на отримані результати, можна рекомендувати лікувальну фізкультуру, як один з найважливіших засобів реабілітації дітей середнього шкільного віку з порушенням постави.

References

Бубела О.Ю. (2002), Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого віку з використанням комп’ютерних технологій: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, Львів, 19 с.

Дубогай О.Д. (2005), Навчання в русі: Здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі, «Шкільний світ», Київ.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки. Киев : Олимп. лит., 2003. 260 с.

Лайуни Рида Бен Шедли (2002), Биомеханические свойства скелетных мышц в различных условиях двигательной активности человека, «Наук. Свит», Киев.

Мухін В. М. (2005), Фізична реабілітація , «Олімп. літ.», Київ.

Нечаев В. И. (2006) Функциональная анатомия позвоночника глазами мануального терапевта и нормального анатома. [Электронный ресурс]. Режим доступа : www.fineprint.com.

Піцевіч Г. М. Синицький Ю.Ф. Дудін М.Г. (1989), « Досвід застосування деяких методів лікування в умовах місцевого санаторію ортопедичного профілю», Всесоюзна конф. з організації санаторно-курортної допомоги дітям: матеріали, Москва, С.157-160.

Приходько В.С., Пархоменко Л.К. (1981), Лікувальна фізкультура в клініці дитячих хвороб, «Здоров'я», Київ.

Язловецький В. С.(2003) Основи діагностики функціонального стану та здоров’я, РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, Кіровоград.

Проніна, О.П., Калмиков, С.А. (2015), "Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при порушеннях постави у підлітків", XV Міжнародна науково-практична конференція" Фізична культура, спорт та здоров'я", ХДАФК, Харків, С. 233-235.

Published

2017-11-22

How to Cite

Бекірадзе, Л., & Пустовойт, Б. (2017). Комплексна фізична реабілітація хворих при лордотичній поставі на поліклінічному етапі. Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies, (2), 24–31. Retrieved from http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/120739