Вплив оздоровчого тренування на розвиток функціонального стану жінок першого зрілого віку

Автор(и)

  • І.В. Іванов

Ключові слова:

оздоровча фізична культура, вікові особливості, анатомо-фізіологічні особливості

Анотація

Мета: виявити особливості фізичного та функціонального стану жінок першого зрілого віку (21-35 років) у системі оздоровчого тренування. Матеріали і методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет та документальних матеріалів. Результати: визначено анатомо-фізіологічні особливості жінок першого зрілого віку, які необхідно враховувати при проведенні занять оздоровчою фізичною культурою. Встановлено: вибір оптимального навантаження, тривалості та інтенсивності занять повинен відбуватися виключно з урахуванням особливостей фізичного і психічного стану жінок першого зрілого віку. Висновки: врахування виявлених вікових особливостей функціонального та фізичного розвитку в процесі занять оздоровчою фізичною культурою та вибір оптимального виду занять у жінок першого зрілого віку є необхідною умовою збереження здоров’я осіб, що займаються оздоровчою фізичною культурою

Посилання

Говсієвич А.Г. Вдосконалення методики занять оздоровчою фізичною культурою з жінками 1 зрілого віку (21-35 років) / А.Г. Говсієвич, І.В. Іванов // Зб. наук. праць Харківської державної академії фізичної культури. – Харків: ХДАФК, 2015. – №2. – С. 44-46.

Велл М. Анатомия фитнеса и силовых упражнений для женщин / М. Велл. – М.: Фитнес, 2011. –

с.

Іванов І.В. Порівняльний аналіз рівня функціонального стану серцево-судинної системи у студенток 1-4 курсів спеціалізації фітнес / І.В. Іванов, Л.А. Рубан, М.О. Бурмакіна // V Міжнародна електронна науково-практична конференція «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання» (21-25 квітня 2014 року м. Одеса). – С. 283-286.

Іванов І.В. Типи судинних реакцій на навантаження у жінок, які займаються фітнесом / І.В. Іванов, Л.А. Рубан //Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 10–12 грудня 2014 р.) [Електронний ресурс]. – Харків: ХДАФК, 2014. – 262 с.

Іванов І.В. Методика занять оздоровчою фізичною культурою c жінками другого зрілого віку / І.В. Іванов, К.О. Спанціретті // Зб. наук. праць Харківської державної академії фізичної культури. – Харків: ХДАФК, 2015. – №2. –

С. 205-207.

Клемансо Ж-П. Анатомия фитнеса / Ж-П. Клемансо, Ф. Делавье. – К., 2013. – 450 с.

Круцевич Т.Ю Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення: монографія / Т.Ю. Круцев. – К.: Олімпійська література, 2003. – 391 с.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия: монография / К. Купер. – М.: Физкультура и спорт, 1999. – 192 с.

Мильнер Е.Г. Формула жизни: медико-биологические основы оздоровительной физической культуры: монография / Е.Г. Мильнер. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – 112 с.

Уилмор Дж.X. Физиология спорта и двигательной активности: учебное пособие / Дж.X. Уилмор, Д.Л. Костилл. – К.: Олимпийская литература, 2007. – 502 с.

Физиология мышечной деятельности: [сб. науч. тр. / под ред. Я.М. Коца]. – М.: Физкультура и спорт, 1995. – 240 с.

Фомин Н.А. Физиологические основы двигательной активности: учебное пособие / Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов. – Москва: Физкультура и спорт, 2001. – 224 с.

Шестаков М.П. Аэробика. Теория и методика проведения занятий / М.П. Шестаков, Е.Б. Мякинченко. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 304 с.

Шипилина И.А Фитнес – спорт: учебник для студентов / И.А. Шипилина, И.В. Самохин. – К.: Неоглори, 2004. – 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-07