Сучасні погляди на використання методик лікувальної фізичної культури у фізичній терапії хворих на цукровий діабет 2 типу

Автор(и)

  • Сергій Калмиков
  • Юлія Калмикова

Ключові слова:

лікувальна фізична культура, цукровий діабет, лікувальна гімнастика, рухові режими, спеціальні вправи

Анотація

Розглянуто особливості  методик лікувальної фізичної культури при цукровому діабеті 2 типу В.Н. Казакова, В.Н. Сокрут, Е.С. Поважної, С.М. Попова, О.В. Пєшкової. Доведено, що заняття лікувальної фізичної культури знижую рівень глікемії та потреби в інсуліні, посилює кровообіг в судинах серця та інших органах і тканинах, знижую зміст жиру в організмі і маси тіла, підвищує імунітет, поліпшує психоемоційний стан хворого.

Посилання

Калмиков, С.А. (2010). Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації. Медичні перспективи, 15(4), 46-51.

Калмиков, С. А. (2012). Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації. Слобожанський науково-спортивний вісник, (5-1 (32)), 102-105.

Калмиков, С. А. (2010). Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція. Медичні перспективи, 15(3), 79-84.

Калмиков, С. А. (2010). Дослідження стану фізичної роботоспроможності у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет під впливом програми фізичної реабілітації. Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях, 82-86.

Калмиков С.А. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі [дисертація]. Дніпропетровськ: ДЗ Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України; 2012. 224 с.

Калмиков, С. А. (2012). Особливості методик лікувальної фізкультури при цукровому діабеті 2 типу. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (4), 50-54.

Калмиков, С.А. (2010). Особливості психо-соматичних розладів у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет та їх психокорекція. Проблеми сучасної медичної науки та освіти, 3, 83-88.

Калмиков, С. А. (2009). Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу. Медичні перспективи, 14(2), 114-118.

Калмиков, С.А. (2013), Спосіб лікування хворих на цукровий діабет 2 типу, ХДАФК, Харків.

Калмиков СА, винахідники. Спосіб оздоровчої гімнастики для хворих на цукровий діабет ІІ-го типу. Патент України № 36152. 2008 Жовт 10.

Калмиков, С.А. (2008). Сучасні підходи до використання засобів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на цукровий діабет ІІ-го типу. Таврійський медико-біологічний вісник, 11(4), 206-210.

Калмиков, С.А. (2011), Комплексна фізична реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю. С. (2013). Особенности лечебного питания при сахарном диабете. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, (1), 30-33.

Калмыков, С.А. (2007), "Актуальные вопросы лечебной физической культуры в реабилитации больных сахарным диабетом II типа", Слобожанський науково-спортивний вюник, Вип. 12, С. 171-174.

Калмыков, С., & Калмыкова, Ю. (2016). Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3(53), 53-58.

Кириченко, М. П., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2012). Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації. Експериментальна і клінічна медицина, (4), 71-73.

Пєшкова О.В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: [навчальний посібник] / О.В. Пєшкова. – Харків: СПДФО Бровін О.В., 2011. – С. 228-236.

Сокрут В.М. Медицинская реабилитация в терапии: [электронный ресурс] / В.М. Сокрут, В.М. Казаков, Е.С. Поважная. – 80 Min / 700 MB. – Донецк: Донецкий ГМУ, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 97-2000.

Физическая реабилитация / под общей ред. С.Н. Попова. – [3-е. изд.] – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – С. 350-354.

Пустовойт, Б. А., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2016). Основні підходи до лікувального харчування при цукровому діабеті 2 типу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (3), 195-204.

Калмиков СА. Фітотерапія. Харків: ХДАФК. 2008.

Калмыков СА, Калмыкова ЮС, Поруччикова ЛГ. Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2015(1):19-24.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають