Аналіз результатів корекції гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу засобами фізичної терапії

Автор(и)

  • Олексій Мастеров
  • Сергій Калмиков

Ключові слова:

цукровий діабет, кінезіотерапія, фізична терапія

Анотація

Представлено результати застосування засобів фізичної терапії в комплексному лікуванні цукрового діабету 2 типу з метою досягнення стійкої компенсації вуглеводного обміну. Встановлено, що застосування кінезіотерапії, основою якої є фізичні вправи з елементами йогівських асан, йогівські дихальні вправи, в поєднанні з гіпоглікемічним харчування та індивідуально підібраною цукрознижувальною терапією похідними метформіну приводять до стійкої компенсації цукрового діабету 2 типу.

Посилання

Актуальные аспекты инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом / Н.Д. Тронько, Ю.И. Караченцев, Л.К. Соколова, Н.А. Кравчун // Ендокринологія. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 100-107.

Власенко М.В. Современные аспекты коррекции гипергликемии у больных сахарным диабетом 2-го типа / М.В. Власенко // Международный эндокринологический журнал. – 2010. – № 2(26). – С. 24-36.

Гульчий М. Системний контроль глікозильованого гемоглобіну — шлях до покращення лікування і якості життя людей з цукровим діабетом / М. Гульчий, К. Замолотова, Л. Соколова // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2014. – № 4. – С. 91-98.

Калмиков, С.А. (2010). Вивчення варіабельності гемодинамічних показників, стану вегетативної нервової системи та рівня глікемії у хворих на цукровий діабет ІІ типу на фоні застосування засобів фізичної реабілітації. Медичні перспективи, 15(4), 46-51.

Калмиков, С. А. (2012). Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5-1 (32), 102-105.

Калмиков, С. А. (2010). Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті ІІ типу та їх корекція. Медичні перспективи, 15(3), 79-84.

Калмиков, С. А. (2012). Особливості методик лікувальної фізкультури при цукровому діабеті 2 типу. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 4, 50-54.

Калмиков, С. А. (2009). Оцінка ефективності програми комплексної фізичної реабілітації для хворих на цукровий діабет ІІ типу. Медичні перспективи, 14(2), 114-118.

Калмиков С.А. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі [дисертація]. Дніпропетровськ: ДЗ Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України; 2012. 224 с.

Калмыков, С.А. (2007), "Актуальные вопросы лечебной физической культуры в реабилитации больных сахарным диабетом II типа", Слобожанський науково-спортивний вюсник, Вип. 12, С. 171-174.

Калмиков, С. А. (2008). Фітотерапія. Харків: ХДАФК.

Кириченко, М. П., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2012). Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації. Експериментальна і клінічна медицина, 4, 71-73.

Калмикова, Ю. С. (2013). Особенности лечебного питания при сахарном диабете. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 1, 30-33.

Клебанова Е.М. Применение формина (метформина) при метаболическом синдроме и сахарном диабете типа 2 / Е.М. Клебанова, М.И. Балаболкин // Ремедиум. – 2006. – № 3. – С. 16-20.

Кристенсен Э. Йога, которая лечит / Эллис Кристенсен. – М.: Эксмо, 2007. – С. 44-80.

Мехта М. Простые упражнения йоги для здоровья / М. Мехта; перев. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007. – 256 с.

Паньків В.І. Американська діабетична асоціація: стандарти медичної допомоги хворим на цукровий діабет (опубліковані в журналі «Diabetes Care», 2008 р., т. 31, додаток 1) / В.І. Паньків // Международный эндокринологический журнал. – 2008. – № 2(14). – С. 104-114.

Паньків В.І. Нові можливості в лікуванні цукрового діабету 2 типу / В.І. Паньків, Н.А. Бігун // Здоров’я України ХХІ сторіччя. – 2012. – № 9. – С. 20-21.

Пустовойт, Б. А., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2016). Основні підходи до лікувального харчування при цукровому діабеті 2 типу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3, 195-204.

Ставицкий В.Б. Диабетическое питание больных сахарным диабетом: советы диетолога / В.Б. Ставицкий. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. – 160 с.

Физическая реабилитация / под общей ред. С.Н. Попова. – [3-е. изд.] – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.

Калмыков, С., & Калмыкова, Ю. (2016). Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3(53), 53-58.

Kalmykov, S., & Kalmykova, J. (2016). The characteristics of the medicinal plants used in the herbal medicine оf type 2 diabetes. Slobozhanskyi herald of science and sport, 3 (53), 26-30.

Калмыков СА, Калмыкова ЮС, Поруччикова ЛГ. Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2015(1):19-24.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають