Сучасні погляди ерготерапії

Автор(и)

  • Борис Пустовойт
  • Катерина Пустовойт

Ключові слова:

ерготерапія, можливості, реабілітація, підготовка фахівців

Анотація

Мета роботи: встановити можливості  ерготерапії,  сучасного та нового для України напрямку фізичної реабілітації хворих. Матеріали і методи дослідження: аналіз наукової спеціальної літератури з проблеми застосування засобів ерготерапії у фізичній реабілітації (терапії) при тяжких інвалідизуючих станах хворих. Розглянуто причини тяжкої інвалідизуючої патології, встановлена мета, завдання та методи ерготерапії. Проаналізовані дії ерготерапевта при плануванні реабілітації пацієнтів з тяжкою патологією. Відображені сучасні підходи до підготовки фахівців з ерготерапії. Висновки: при різній патології ерготерапія допомагає людям у повноцінній життєдіяльності – тобто в усьому, чим ми займаємося від першої хвилини, як прокидаємося зранку, до того моменту, коли засинаємо вночі; - зміни, які проводяться у підготовці фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, направлені на підвищення якості  освіти випускників вищих учбових закладів та престижу спеціальностей «Фізична терапія та ерготерапія», які вкрай потрібні в сучасній Україні.

Посилання

Медична та соціальна реабілітація: навчальний посібник / за заг. ред. І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 405 с.

Дегодюк Є.Г. Екологічна ситуація і здоров'я населення України/ Є.Г.Дегодюк, С.Є.Дегодюк //Екологічний вісник. – 2012. – №8. – С.10-14.

Таран І.В. Ерготерапія, як сучасний напрямок фізичної реабілітації хворих із травмами й захворюваннями нервової системи / І.В.Таран, Ю.Валюшко // Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації : матеріали VІ Всеукр. наук.- метод. конф. – Херсон, 2016. – С. 292 – 298.

Епифанов В.А. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В.А. Епифанова. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с.

Физическая реабилитация / под ред. С. Н. Попова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 592 с.

Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. – М.: Антидор, 2003. – 568 с.

Багрій Іванна. Заняттєва терапія як напрям професійної діяльності / Іванна Багрій // Педагогіка та психологія професійної освіти. – 2014. – №1. – С. 158-166.

Эрготерапия (Occupational Therapy) – новая профессия в сфере реабилитации для Украины – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaua.info/mamforum_arch/theme/516316.html.

Литвин И.А. Когнитивные дисфункции при травматическом стрессовом расстройстве у раненных, поступивших из зоны АТО / И.А Литвин // Медицина невідкладних станів. – 2016. – №4(75). – С. 35-42.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Абілітація.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kadrovik01.com.ua/news/1854-qqn-16-m11-25-11-2016-viznacheno-tipov-zavdannya-ta-obovyazki-za-novimi-lkarskimi-profesyami

##submission.downloads##