Психічне здоров’я людини

Автор(и)

  • О.М Тимошенко
  • Г.М. Брелюс

Ключові слова:

психічне здоров’я людини, психічний стан, фактори формування здоров’я.

Анотація

В статті розглянуто поняття психічного здоров’я особистості, задачі психології здоров’я, різні підходи до побудови моделі здорової особистості. Сучасний світ через свою складність, динамічність та суперечливість створює різноманітні проблеми для людини і владно вторгається в її особистісний простір. Соціально-технологічний прогрес спричиняє зростання негативного впливу на особистість інформаційних потоків; збільшення повсякденних фізичних та психологічних навантажень; загострення екзистенціонального почуття страху, невпевненості, розгубленості та розчарування. Усе це негативно позначається на здоров’ї людини загалом і на психологічному здоров’ї зокрема. Ставлення до здоров’я виступає одним з основних елементів самозбережуваної поведінки людини.

Посилання

Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: вопросы теории и практики / И.В. Дубровина. – М.: Педагогика, 2016. – 232 с.

Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация / П.И. Калью. – М.: ВНИЙМИ, 2016. – 220 с.

Коцан І.Я. Психологія здоров’я людини / І.Я. Коцан, Г.В. Ложкін, М.І. Мушкевич; [за заг. ред. І.Я. Коцана]. – Луцьк: Вежа, 2014. – 430 с.

Шувалов А.В. Психологическое здоровье человека / А.В. Шувалов // Вестник. – 2015. – Вып. 4(15). – С. 87–101. – (Серия: Педагогика. Психология).

Шульц Д. История современной психологии / Д. Шульц, С. Шульц. – 2-е изд., перераб. и испр. – СПб.: Евразия, 2013. – 532 с.

Becker M. A new patient focused index for measuring quality of life in person with severe and persistent mental illness / M. Becker, R. Diamond, F. Sainfort // Qual. Life Res. – 2015. – Vol. 2. – P. 239-251

Ellis A. The Practice of Rational-Emotive Therapy / A. Ellis, W. Dryden. – N.Y.: Spinger Publishing Company, 2017. – Р. 18-20.

Баевский P. M. Проблемы здоровья и нормы: точка зрения физиолога / P.M. Баевский // Клиническая медицина. – 2016. – № 4. – С. 18-25

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають