Вплив реабілітаційних заходів на якість життя пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба

Асіф Баглар огли Мансиров, Віктор Олексійович Литовченко, Ольга Володимирівна Без’язична

Анотація


Мета: аналіз впливу реабілітаційних заходів на якість життя жінок середнього віку після ендопротезування кульшового суглоба. Матеріал і методи: обстежено 14 жінок 45-55 років. Проведено оцінку якості життя жінок до і після проведення реабілітаційних заходів за даними опитувальника за системою Johanson та шкалою W.H. Harrisа. Результати: відзначено покращення рівня досліджуваних показників після реабілітаційних заходів у жінок обох груп. Проте статистично кращу динаміку показників виявлено в основній групі. Висновки: експериментально доведено ефективний вплив реабілітаційних заходів на якість життя жінок основної групи після ендопротезування кульшового суглоба.

Ключові слова


ендопротезування; кульшовий суглоб; якість життя; реабілітаційні заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Асилова, С. У., Рузибаев, Д. Р. (2015). Медико-социальная экспертиза и реабилитация больных и инвалидов после эндопротезирования тазобедренного сустава. Гений ортопедии, 2, 36-39.

Бабова, І.К., Торчинький, В.П., Біла, І.І., Майко, В.М. (2010). Алгоритм реабілітації хворих, що потребують ендопротезування кульшового суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 2, 30-35.

Бабова, І.К. (2011). Санаторно-курортна реабілітація хворих після ендопротезування кульшового суглоба. (Дис. д-ра мед. наук). Кримська республіканська установа "Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєченова", Крим.

Глиняна, О.О., Пападюха, Ю.А. (2011). Алгоритм реабілітації після первинного ендопротезування кульшового суглоба. Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, 8, 30-32.

Голка, Г.Г., Бур’янов, О.А., Климовицький, В.Г. Лоскутов, О. Є., Івченко, В. К., Скляренко, Є. Т. … Шимон, В. М. (2014). Травматологія та ортопедія. Вінниця: Нова книга.

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. (2010), Реабилитация в травматологии. Москва: ГЄОТАР-Медиа.

Єфіменко, П.Б. (2013). Техніка та методика класичного масажу. Харків: ХНАДУ.

Заморський, Т. В. (2011). Відновлення після ендопротезування кульшового суглоба. Рівне: Волинські обереги.

Мухін, В. М. (2015). Фізична реабілітація в травматології. Львів: ЛДУФК.

Рой, І.В., Бабова, І.К., Баяндіна, О.І. (2010). Технологія реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування, № 4, 35-38.

Тайлашев, М. М., Моторина, И. Г., Варнакова, Т. Ф. (2009). Реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава. Acta Biomedica Scientifica, 3, 118-121.

Сидорова, Г. В., Гаркуша, Л. Г., Алексеева, Н. В., Габриэлян, С. Э. (2005). Оценка реабилитационного потенциала пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. Acta Biomedica Scientifica, 6, 218-219.

Калмикова, Ю.С. (2014). Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку. Харків: ХДАФК.
Copyright (c) 2020 Асіф Баглар огли Мансиров, Віктор Олексійович Литовченко, Ольга Володимирівна Без’язична

ISSN: 2522-1914