Форми підвищення потрібнісної мотивації рухової активності учнів до занять на основі різнорівневих варіантів фізичного виховання

А.О. Щелкунов, А. С. Лебедєва, С.С. Майборода

Анотація


Мета: дослідити та експериментально обґрунтувати форми підвищення потрібнісної мотивації учнів до занять фізичною культурою в основній установі нового типу на основі різнорівневих режимів рухової активності. Матеріал і методи: для виявлення структури  та особливостей у потрібнісно-мотиваційній характеристиці фізичної культури в учнів навчальних закладів нового типу було проведено два анкетування серед 104 учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл та ліцею м. Слов’янська. Анкетування проводились на початку та в кінці дослідження. Учні шкіл склали контрольну групу, а учні ліцею утворили експериментальну групу. Результати: вікових відмінностей між аналізованими групами не виявлено, в процесі анкетування більше половини старшокласників (54,2 %) вважає, що кількість уроків на тиждень потрібно збільшити до трьох разів, 20,0% схильні до двох разових занять і 25,8 % учнів хотіли б збільшити кількість уроків фізичної культури до чотирьох разів на тиждень. В учнів загальноосвітньої школи і ліцею в цілому виявляється спільна закономірність значущості мотивів, проте величини окремих мотивів різняться, деколи значно. Висновки: Експериментально доведена перспективність застосування в навчальних закладах нового типу різнорівневих варіантів рухової активності школярів.


Ключові слова


навчальні заклади нового типу, різнорівневі варіанти, рухова активність, потрібнісна мотивація, рухові режими

Повний текст:

PDF

Посилання


Арєф’єва В.Г. (2007) Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) :Навчальний посібник для студентів навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації – 3-є вид. перероб. і доп. /В.Г. Арєф’єва, Г.А. Єдинак. –Каменець-Подільський.248с.

Барабанов А.Г. (1995) Оптимизация условий обучения в современной школе. Современные технологии обучения школьников Сб. науч. трудов. Краснодар. С. 289-304.

Виленский М. Я., Соловьев Г. М. (2001) Основные сущностные характеристики педагогической технологии формирования физической культури личности. Теория и практика физической культурі. № 3. С. 13.

Григоренко В.Г. Узд-во ЮУГПУ им. К.Д. Ушинского (2003) Теоретические и методические основы оптимизации подготовки учителей физической культуры. Одеса.180с.

Дутчак М. В. (2015) Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування та практичне застосування. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. №2. С.44-52.

Захаріна Е. А. (2015) Особливості формування мотивації студентів до здоровязберігаючої діяльності. Науковій часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. №3К(56)15. С 164-167

Катерина У. (2016) Обґрунтування ефективності впровадження навчально-оздоровчих комплексів в процес фізичного виховання студентів.Фізична культура, спорт та здоровя нації.Вип.1.С.66-71

Круцевич Т.Ю. (2003) Оцінка як один із чинників підвищення мотивації учнів до фізичної активності. Фізичне виховання школі № 1. с.47-50.

Качан О.А. (2017) Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти: навчально-методичний посібник.Слов’янськ: Витоки. 138 с.

Качан О.А. (2016) Впровадження та ефективне використання новітніх інформаційних технологій в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання в рідній школі. № 3. С. 33-38.

Качан О.А. (2015) Використання динамічно керованих моделей і безконтактних сенсорних технологій у процесі фізичного виховання. Фізичне виховання в рідній школі. № 3. – С. 18-21.
Copyright (c) 2020 А.О. Щелкунов, А. С. Лебедєва, С.С. Майборода

ISSN: 2522-1914