Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії

Автор(и)

  • Ю.С. Калмикова
  • Н.В. Орщацька

Анотація

Гіпертонія – це найпоширеніша патологія в Україні, яка займає перше місце в структурі непрацездатності, інвалідності та смертності населення. Гіпертонічна хвороба є найбільш частим захворюванням серед патології серцево-судинної системи. В Україні на сьогоднішній день налічується 13 млн. гіпертоніків. Гіпертонічна хвороба є досить поширеною як серед чоловіків так і серед жінок [11,12]. Пусковим механізмом розвитку гіпертонічної хвороби у людини є нервовий імпульс. Початковою ланкою цього механізму служать емоція, душевне переживання, яке супроводжується і у здорових людей багатьма реакціями зі сторони організму, та зокрема підвищенням артеріального тиску. Дослідження впливу вправ ЛФК на хворих гіпертонічною хворобою, з метою покращення їх стану мають велике значення у розробці методів та комплексів лікувальних заходів. У наш час недостатня кількість уваги приділяється розробці комплексів вправ з лікувальної фізичної культури при серцево-судинних захворюваннях, зокрема при гіпертонічній хворобі, у зв’язку з існуючими показаннями та протипоказаннями. Оскільки дані вправи є ефективними при лікуванні гіпертонії, необхідно більш детально їх розглянути та дослідити [14,20,21].

Посилання

Алымкулов Д.А., Симоненко Т.С. Физиотерапия и курортология. Бишкек, 2005. 311 с.

Бабов К.Д., Бліндер М.А., Богданов М.М. Немедикаментозне лікування в клініці внутрішніх хвороб. Киев, 1995. 528 с.

Васичкин В.И. Сегментарный массаж. Санкт-Петербург, 1999. 157 с.

Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання. 2-е вид., перероб. й доп. Харків, 2013. 296 с.

Калмиков, С. А., Манучарян, С. В., & Миронова, Г. В. (2016). Аналіз ефективності фізичної реабілітації чоловіків другого зрілого віку, хворих на ішемічний інсульт на стаціонарному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 21-23.

Калмиков, С., & Калмикова, Ю. (2017). Сучасні погляди на використання методик лікувальної фізичної культури у фізичній терапії хворих на цукровий діабет 2 типу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (1), 10-15.

Калмиков, С.А. (2008), Фітотерапія, ХДАФК, Харків.

Калмиков, С.А. (2012), Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.24 «Лікувальна фізична культура та спортивна медицина», ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Дніпропетровськ, 24 с.

Калмиков, С.А., (2012), "Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5-1 (32), С.102-105.

Калмиков, С.А., Калмыкова, Ю.С., Поруччикова, Л.Г. (2015), "Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни", Проблеми безперервної медичної науки та освіти, № 1(17), С. 19-24.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмыков, С.А. (2006), "Фитотерапия в комплексном лечении и реабилитации больных с начальными стадиями гипертонической болезни", Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 5, С. 76-87.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Ланг, Г. Ф. (1922). О гипертонии. Архив гос. Клин. Института усовершенствования врачей. Петроград, 16-22.

Ланг, Г. Ф. (1936). Вопросы патологии кровообращения и клиники сердечно-сосудистых болезней: Вып. 1. Л.: Биомедгиз, (1), 140.

Ланг, Г. Ф. (1938). Учебник внутренних болезней. Медгиз (1926-1930).

Ланг, Г. Ф. (1958). Болезни системы кровообращения. 2 изд. Москва-Ленинград, 348.

Мастеров, О.С., Калмиков, С.А. (2017), "Аналіз результатів корекції гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу засобами фізичної терапії", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 44-52.

Мухін В.М. Фізична реабілітація. Київ, 2005. 471 с.

Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасеева Т.С. Лечебная физическая культура. 5-е изд., стер. Москва, 2008. 416 с.

Пешкова, О. В., & Калмыкова, Ю. С. Комплексная физическая реабилитация мужчин пожилого возраста, страдающих стабильной стенокардией напряжения (ΙΙΙ функциональный класс), в условиях стационара. Слобожанський науко-во-спортивний вісник. 2005. Вип. 8. С. 185-188.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Серцево-судинні захворювання: методичні рекомендації з діагностики та лікування / за редакцією чл.-кор. АМН України проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая. Київ, 2005. 542с.

Турко, Л.В., Калмиков, С.А. (2015), "Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 219-225.

Kalmykov, S. & Kalmykova, Y. (2017), "Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6(62), pp. 43-47.

Kalmykov, S.A. (2010). Dislipoproteinemia in type II diabetes mellitus and their correction. Medical perspectives, 15(3), 79-84.

Kalmykov, S.A. (2012). Complex physical rehabilitation of persons of mature age, patients with type 2 diabetes mellitus, at the polyclinic stage: Dissertation of the candidate of medical sciences; Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine, 240.

Kalmykov, S.A., Kalmykova, Y.S. & Bezyazichnaya, O.V. (2015), "Study of variability of antropometric and hemodynamic parameters in patients with alimentary obesity on the background of application of physical rehabilitation techniqu", News of science and education, No. 15(39), pp. 38-46.

Kalmykova, Y., Kalmykov, S., & Bismak, H. (2018). Dynamics of anthropometric and hemodynamic indicators on the condition of young women with alimentary obesity in the application of a comprehensive program of physical therapy. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2417-2427.

Kalmykova, Y., Kalmykov, S., Polkovnyk-Markova, V., & Reutska, A. (2018). Application and influence of the complex program of physical therapy on the state of the cardiovascular and autonomic nervous system of young women, patients with alimentary obesity. Slobozhanskyi herald of science and sport, (5 (67)), 22-27.

Yuliya, K. and Sergey, K. (2018), "Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus", Journal of Physical Education and Sport, No. 18(2), pp. 641-647, doi: 10.7752/jpes.2018.02094.

Nedogoda S.V., Barykina I.N., Chalyabi T.A., Butrina L.V., Brel U.A., Mazina G.V., Podolskaya E.A. Obesity and arterial hypertension. Part II: features of antihypertensive therapy in obese patients. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2009;8(1):88-98. (In Russ.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-19

Як цитувати

Калмикова, Ю., & Орщацька, Н. (2019). Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3(1), 11–16. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/193722

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>