Формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою у школярів

А.О. Щелкунов, М.A. Шаповалов, Є.А. Холіч

Анотація


В Україні останніми роками спостерігається тенденція різкого погіршення здоров'я і фізичної підготовленості дітей і молоді. Серед основних причин цієї кризи варто відзначити знецінення соціальної престижності фізичної культури, спорту, здорового способу життя, мінімальна соціально-оздоровча цінність фізичної культури в дошкільних учбових закладах, явний недолік фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Все це зумовило низький рівень позитивної мотивації до систематичних занять фізичною культурою, спортом, здорового способу життя у учнів загальноосвітніх шкіл.

Дуже важливо зараз радикально переглянути і почати перебудовувати систему фізичного виховання дітей і молоді. Слід формувати у них моральне і психічне здоров'я, свідому потребу в систематичній фізичній досконалості, розвиток позитивної мотивації, свідомої вимоги до систематичних і організованих занять фізичною культурою, спортом, придбанням знань і умінь здорового способу життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов П.А., Душанкин А.Л., Жолдак В.И. (1996) Основы физической культуры и здорового образа жизни: Учебное пособие. –Москва: Советский спорт.

Матвєєв Л.Б. (1991)Теорія і методика фізичної культури. – М.: ФіС,.

Остапенко А.А. (2008) Педагогическая система и педагогическое мастерство: соотношения понятий и структур. Школьные технологии 5. 41–46.

Хекхаузен Х. (1998). Мотивация и деятельность. (Т.1 – 408 с). Москва. Педагогика.

Холодов Ж.К. (2003). Теорія і методика фізичного виховання і спорту: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., Испр. і доп. ( Ред. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнєцов). – М.: Видавничий центр Академія.
Copyright (c) 2020 А.О. Щелкунов, М.A. Шаповалов, Є.А. Холіч

ISSN: 2522-1914