Використання ортезів у реабілітації осіб з наслідками травматичних та компресійно-ішемічних невропатій верхньої кінцівки

О.В. Бісмак

Анотація


Невропатії верхньої кінцівки – група захворювань периферичних нервів верхньої кінцівки, що проявляються порушенням функцій або патологічними структурними змінами в нерві [6]. Існують різні форми невропатій: травматична, компресійно-ішемічна, ін'єкційна, токсична, ідіопатична та ін., але частіше всього зустрічаються травматичні та компресійно-ішемічні (тунельні) форми [8].

Всі різновиди невро- та плексопатій верхньої кінцівки об'єднує загальний характер рухових порушень, які виникають при даній патології, – млявий парез або параліч ураженої кінцівки, крім того спостерігаються чутливі, вегетативні, трофічні та інші розлади [7].

Успішна реабілітація хворих з неврологічними захворюваннями можлива тільки при комплексному підході, що включає медикаментозне лікування, процедури апаратної фізіотерапії, засоби фізичної терапії [1] та ерготерапії і, як невід'ємну складову, індивідуальне ортезування [9]. Ортези застосовуються як при консервативному лікування компресійно-ішемічних невропатій, так й у комплексі післяопераційних реабілітаційних заходів, проте питанню використання ортезування у реабілітаційному процесі при даній патології приділяється ще недостатньо уваги.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бісмак, О. (2019). Алгоритм застосування засобів фізичної терапії в осіб з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки. Слобожанський науково-спортивний вісник, (6 (74)), 37-42.

Бісмак, О. (2019). Реабілітаційне обстеження пацієнтів з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки. Слобожанський науково-спортивний вісник, (3 (71)), 72-76.

Бісмак, О. (2019). РОЛЬ МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕВРОПАТІЯХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, (2), 37-41.

Бісмак, О. В. Канадська оцінка виконання діяльності як важливий інструмент для оцінки потреб осіб з травматичними невропатіями верхньої кінцівки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 10 (118). С. 12-16.

Бісмак, О. В. Лікувальний масаж у відновлювальному лікуванні компресійно-ішемічних невропатій верхньої кінцівки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 8 (116). С. 10-14.

Бісмак, О. В. Периферичні невропатії верхньої кінцівки як медико-соціальна проблема. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 7 (115). С. 12-16.

Борзых А.В., Штутин А.А., Пастернак В.В. (2010). Особенности лечения при множественных повреждениях пальцев кисти. Тези наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки», 57-58.

Голубев В.Л., Меркулова Д.М., Орлова О.Р. (2017). Туннельные синдромы руки. Русский медицинский журнал, 2, 38-43.

Поліщук М.Є., Муравський А.В., Татарчук М.М., Сулій Л.М. (2012). Лікування хворих із тунельними та компресійно-ішемічними невропатіями периферичних нервів. Международный неврологический журнал, 3(49).

Пузин С.Н., Шишкин Б.В., Лаврова Д.И., Волынец Г.В. и др. (2007). Медико-социальные показания к обеспечению инвалидов ортезами. Моска, 74 с.

Хмелевская И.О., Солнцева И.Л., Чернышова И.Н., Луковенко А.А., Литвиненко О.Н. (2013). Использование ортезов из силиконового материала в реабилитации детей с ортопедическими проявлениями неврологических заболеваний. Ортопедия, травматология и протезирование, 3, 33-38.

Bismak, O., Kalmykova, J., & Kalmykov, S. (2019). Neuropathic pain in patients with compression-ischemic neuropathy of the upper limb: diagnosis and assessment of the effectiveness of rehabilitation measures. Health, Sport, Rehabilitation, 5(4), 9-15. doi:http://dx.doi.org/10.34142/HSR.2019.05.04.01
Copyright (c) 2020 О.В. Бісмак

ISSN: 2522-1914