Фізична терапія при переломах кісток гомілковостопного суглобу на поліклінічному етапі

Автор(и)

  • Р.А. Комаров
  • Б.А. Пустовойт

Анотація

Мета: аналіз наукової спеціальної літератури з проблеми переломів кісток гомілковостопного суглобу та можливостей фізичної терапії у відновному лікувальному процесі. Матеріал і методи: аналітичний огляд вітчизняних і іноземних літературних джерел, присвячених проблемі фізичної терапії переломів кісток гомілковостопного суглобу на поліклінічному етапі. Аналіз різних методів фізичної терапії досліджуваної патології. Результати: визначені сучасні погляди на анатомію гомілковостопного суглобу, етіологію, патогенез та лікування переломів кісток гомілковостопного суглобу, виділені базові принципи формування програми фізичної терапії. Висновки: визначені сучасні підходи до виникнення, лікування та фізичної терапії переломів кісток гомілковостопного суглобу.

Ключові слова: гомілковостопний суглоб, переломи, фізична терапія. 

Посилання

Алексеюс А.К. (2019). Основи лечебного массажа: учебник. Минск.

Башкиров В.Ф. (2009). Причины травм и их профилактика. Теория и практика физической культуры. Советский спорт. 9,.33-34.

Березкина К.В. (2016). Лечебная физическая культура при заболеваниях в ортопедии и травматологи: пособие. Москва.

Боголюбов В.М. (Ред). (2009). Физиотерапия и курортология: пособие, Москва.

Валеев Н.М. (2010). Деякі особливості реабілітації спортсменів після травм опорно-рухового апарату: посібник. Москва.

Васичкин В. И. (2001). Методика лечебного массажа: монографія. Санкт-Петербург.

Двойнин Л. А. (2002). Переломы лодыжек: лечение, результаты. Материалы VII съезда травматологов-ортопедов России, 18–20 сентября 2002. Москва. 31–35..

Древинг Е.Ф. (2012). Лечебная физическая культура в травматологии. Методика занятий физической культурой: пособие. Москва.

Дубровский В.И. (2008). Лечебная физическая культура: учебник. Киев.

Евсеев В.И., Купкенов И.Э. (2009). Биомеханика повреждений голеностопного сустава: пособие. Чебоксары.

Ежов В.В., Ежова Л.В., Андрияшек Ю.И., Замша Т.Т. (2005). Гидрокинезотерапия: пособие. Ялта.

Єфіменко П.Б. (2007). Техніка та методика класичного масажу: посібник. Харків.

Звіряка О. (2008). Програма фізичної реабілітації для хворих після переломів кісточок. Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2. 65–68.

Каптелин А. Ф. (1999). Гидрокинезотерапия в ортопедии и травматологии: пособие. Москва.

Клапчук В.В. (Ред)(2015) Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: підручник. Київ.

Корышков Н.А. (2016). Травма стопы: пособие. Ярославль.

Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф. (2009). Закрытые травмы конечностей: монографія. Москва.

Левенець В. М., Риган М. М. (2003). Ушкодження сумково-зв'язкового апарату гомілково-ступневого суглоба у спортсменів (діагностика та лікування): метод. рекомендації. Київ.

Марченко О., Верич Г., Лазарева Е., Никаноров А. (2005). Восстановление движений в суставах нижних конечностей у больных с переломами костей голени. Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб.науч.тр. под ред. Ермакова С.С. 3, 72-78.

Мухін В.М. (2015). Фізична реабілітація в травматології: монографія. Львів.

Мятыга Е. Н. (2004). Физическая реабилитация женщин среднего возраста с переломами лодыжек, находящихся на первом периоде лечения. Слобожанський науково-спортивний вісник. 7, 213–215.

Оржешковский В.В. (2012). Клінічна фізіотерапія: підручник. Київ.

Платонов В.Н. (2006). Травматизм в спорті: проблеми і перспективи їх рішення. Спортивна медицина. 1, 57-77.

Попов С.Н. (2010). Физическая реабилитация при повреждениях суставов: учебник. Ростов-н/Д.

Руденко Т.Л. (2011). Физиотерапия: монографія. Ростов-н/Д.

Самусев В.П. (2005). Анатомия человека: пособие. Москва.

Соколовський В.С. (2008). Лікувальна фізична культура: підручник.

Яковенко Н.П. (2011). Фізіотерапія: підручник. Київ. 2011.

##submission.downloads##

Як цитувати

Комаров, Р., & Пустовойт, Б. (2020). Фізична терапія при переломах кісток гомілковостопного суглобу на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), 58–65. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/207578

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>