Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі

Автор(и)

  • Л.В. Голеніщева
  • Б.А. Пустовойт

Анотація

Мета: аналіз наукової спеціальної літератури з проблеми сколіотичної хвороби І ступеня та можливостей фізичної терапії у відновному лікувальному процесі. Матеріал і методи: аналітичний огляд вітчизняних і іноземних літературних джерел, що присвячені проблемі фізичної терапії сколіотичної хвороби у відновному періоді. Проведений аналіз різних методів фізичної терапії досліджуваної патології. Результати: визначені сучасні погляди на анатомію хребта, етіологію, патогенез та розвиток сколіотичної хвороби. Виділені базові принципи формування програми фізичної терапії пацієнтів зі сколіотичною хворобою. Висновки: визначені сучасні підходи до виникнення, розвитку, лікування та фізичної терапії сколіотичної хвороби І ступеня.

Ключові слова: сколіотична хвороба, хребет, викривлення, фізична терапія.

Посилання

Аналіз діяльності служби охорони матері і дитини в Україні (2012). Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров'я України. Київ..

Бойчук Т., Голубєва М., Левандовський О., Войчишин Л. (2010) Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації: посібник. Львів.

Грейда Н.Б., Грицай О.С., Кренделева В.У. (2011). Корекція постави підлітків засобами фізичної реабілітації // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2011. № 4.

Дрожжина Л. А. (2006). Программа физической реабилитации сколиотической болезни // Адаптивная физическая культура. 2006. № 4.

Епифанов В.А. (2008). Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника: пособие. Москва.

Ефіменко П.Б.(2017). Техніка та методика класичного масажу: посібник. Харків.

Иваницкий М.Ф.(2003). Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): учебник . Москва.

Ісакован В. Я. (2013). Вправи для профілактики порушень постави // Фізичне виховання в школах України. 2013. № 4.

Калмикова Ю.С. (2014). Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: навчальний посібник . Харків, 2014.

Корнацький В.М. (2001). Хвороби кістково-м’язової системи: стан проблеми в Україні та Європі // Укр. мед. часоп. 2001. № 4.

Корж Н.А., Мезенцев А.А. (2009). Хирургическое лечение ювенального идиопатического сколиоза // Хирургия позвоночника. 2009. №3.

Красикова И. (2008). Детский массаж и гимнастика: практ. пособие. Санкт-Петербург.

Лінкевич К., Мамєєва-Протопопова Т., Ковров Я. (2005). Стан соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку, хворих на сколіоз на етапі адаптації до навчання у спеціалізованому закладі: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 9: у 4-х т. Львів, 2005. Т. 2.

Мятига О.М. (2013). Фізична реабілітація в ортопедії: навчальний посібник. Харків.

Пєшкова О.В., Мятига Є.М., Бісмак Є.В. (2012). Фізична реабілітація при порушеннях постави і плоскостопість: методичний посібник. Харків.

Полеся Г.В., Петренко Г.Г. (1980). Лечебное плавание при нарушении осанки и сколиозе у детей: пособие. Киев, 1980.

Проніна О.П., Калмиков С.А. (2014). Основні підходи до призначення засобів лікувальної фізичної культури при порушеннях постави у дітей, Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", 10-12 грудня 2014 року, ХДАФК, Харків, С. 192-195.

Проніна, О.П., Калмиков, С.А. (2015), "Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при порушеннях постави у підлітків", XV Міжнародна науково-практична конференція" Фізична культура, спорт та здоров'я", ХДАФК, Харків, С. 233-235.

Садовая Т.Н. (2010). Скрининг, мониторинг и организация специализированной ортопедической помощи детям с деформациями позвоночника: метод.рекоменд. Санкт- Петербург.

Сутула А.В. (2014). Особливості фізичного виховання дітей середнього шкільного віку з вадами постави. (Дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту), Харків.

Яковенко Н.П., Самойленко В.Б. (2011) Фізіотерапія: підручник. Київ.

Laloux J. L. (2013). Effіcacy of bracіng for scolіosіs іn adolescents // Soіns Pedіatr Puerіc. 2013. Vol. 275.

##submission.downloads##

Як цитувати

Голеніщева, Л., & Пустовойт, Б. (2020). Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(2), 18–24. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/209366

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>