Оцінка ефективності фізичної терапії при ішемічній хворобі серця

Автор(и)

  • В.О. Соловйов
  • С.А. Калмиков
  • Ю.С. Калмикова

Анотація

Мета: розглянути основні існуючі методи оцінки ефективності фізичної терапії при ішемічній хворобі серця. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення основних сучасних методів оцінки ефективності реабілітаційних засобів при ішемічній хворобі серця. Результати: розглянуто основні сучасні методи оцінки ефективності фізичної терапії при ішемічній хворобі серця. Висновки: для оцінки ефективності реабілітаційних засобів у фізичної терапії при ішемічній хворобі серця використовуються результати оцінки загального стану, гемодинамічних показників, функціонального стану дихальної системи, функціональних проб та реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, фізична терапія, функціональні проби.

 

Посилання

Горбась І.М. Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика // Здоров’я України. 2009. № 3/1. С. 34-35.

Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. Москва, 2004. 304 с.

Добрицька Д. В. Комплексна фізична реабілітація осіб похилого віку при стабільній стенокардії напруження на стаціонарному етапі // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 3. С. 128-131.

Епифанов В.А. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Москва, 1999. 304 с.

Интервальные гипоксические тренировки в кардиологической практике / Е.Э. Загайная, Д.Ю. Щекочихин, Ф.Ю. Копылов и др. // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2014. № 6. С. 28-34.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Магльований А.В., Смирнова О.Л. та ін. Дніпропетровськ, 2005. 124 с.

Макарова Г.А. Спортивная медицина. Москва, 2003. 480 с.

Пешкова, О. В., Калмыкова, Ю. С. Комплексная физическая реабилитация мужчин пожилого возраста, страдающих стабильной стенокардией напряжения (ΙΙΙ функциональный класс), в условиях стационара. Слобожанський науко-во-спортивний вісник. 2005. Вип. 8. С. 185-188.

Романчук А.П. Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі: навчально-методичний посібник. Одеса, 2010. 206 с.

Спортивная медицина / под общ. ред. проф. В.Н. Сокрута и акад. В.Н. Казакова. Донецк, 2009. С. 54-69.

Стан серцево-судинної патології та шляхи його покращання в Україні: методичний посібник / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький, А.П. Дорогой та ін. Київ, 2003. 45 с.

Тріняк М.Г. Спортивна медицина. Чернівці, 2005. 128 с.

Турко, Л. В., & Калмиков, С. А. (2015). Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця. Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, (2), 219-225.

Шаповалова В.А. Спортивна медицина і фізична реабілітація. Київ, 2008. 248 с.

Калмиков, С.А. (2012), Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.24 «Лікувальна фізична культура та спортивна медицина», ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Дніпропетровськ, 24 с.

Калмиков, С.А., (2012), "Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5-1 (32), С.102-105.

Калмикова, Ю. С., Орщацька, Н. В. (2019). Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3(1), 11-16.

Калмыков, С. А., Калмыкова, Ю. С., Поруччикова, Л. Г. (2015). Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (1), 19-24.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Бочарова В.О., Калмикова Ю.С., Калмиков С.А. Сучасні погляди до застосування засобів фізичної терапії хворих на артеріальну гіпертензію. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), С.66-70.

Іваненко Ю.О., Калмиков С.А., Калмикова Ю.С. (2020). Основні підходи до немедикаментозного та відновного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), С. 19-25.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Yuliya, K., & Sergey, K. (2018). Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 641-647.

Калмиков, С. А., Манучарян, С. В., Миронова, Г. В. (2016). Аналіз ефективності фізичної реабілітації чоловіків другого зрілого віку, хворих на ішемічний інсульт на стаціонарному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 21-23.

##submission.downloads##

Як цитувати

Соловйов, В., Калмиков, С., & Калмикова, Ю. (2020). Оцінка ефективності фізичної терапії при ішемічній хворобі серця. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(2), 54–60. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/209405

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>