Особливості проведення методики кінезотерапії у студентів при захворюваннях серцево-судинної системи, які віднесені до спеціальних медичних груп

Автор(и)

  • Н.В Оршацька
  • Ю.С. Калмикова

Ключові слова:

кінезотерапія, серцево-судинна система, студенти, спеціальні медичні групи

Анотація

Мета: розглянути застосування методик кінезотерапії у студентів спеціальних груп при захворюваннях серцево-судинної системи. Матеріали і методи: аналіз науково-методичної літератури, методики лікувальної гімнастики, які застосовуються у студентів спеціальних медичних груп. Результати: охарактеризовані захворювання серцево-судинної системи у студентів, які часто зустрічаються, а також після перенесених захворювань, для зарахування їх у спеціальні медичні групи; розглянуті методики лікувальної гімнастики для студентів спеціальних медичних груп при захворюваннях серцево-судинної системи. Висновки: аналізуючи науково-методичну літературу з даної проблеми, стало відомо, що регулярні заняття кінезотерапією після перенесеного захворювання є потужним фактором оздоровчого впливу на організм, покращують тонізуючий, психоемоційний стан, сприяють нормалізації і відновлення втрачених функцій.

Посилання

Бисмак, Е. В. (2008). «Комплексная физическая реабилитация женщин 21-35 лет, страдающих вегето-сосудистой дистонией по гипотоническому типу, на поликлиническом этапе реабилитации». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 2, 97-103.

Бисмак, Е.В., Пешкова, О.В. (2012). "Анализ нозологий у студентов специальной медицинской группы в связи с применением современных средств лечебной физической культуры", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 89-94.

Бісмак, О. В. (2015), "Directions of improvement physical rehabilitation of special medical group students with diseases of the cardiovascular system", Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, С. 208-211.

Бісмак, О.В. (2010), Лікувальна фізична культура у спеціальних медичних групах, Вид-во Бровін О.В., Харків.

Бойко, С.М., Калмикова, Ю.С. (2015), "Дослідження ефективності фізичної реабілітації за функціональними показниками серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 13-19.

Бочарова, В. О., Калмикова, Ю. С., Калмиков, С. А. (2020). Сучасні погляди до застосування засобів фізичної терапії хворих на артеріальну гіпертензію. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), 66-70.

Внутренняя медицина: учебник: в 3-х томах / Е.Н. Амосова, О.Я. Бабак, В.Н. Зайцева; под ред. проф. Е.Н. Амосовой. Т. 1. К.: Медицина, 2008. – С. 273-282, 374-401.

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие для Вузов / В.А. Епифанов. – М.: Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД», 2002. – С. 185-236.

Калмиков, С.А., Драніщева, О.В. (2015), "Фізична реабілітація при недостатності аортального клапану", XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Чухраєва, М.Г. (2016), "Особливості механізму лікувальної дії фізичних вправ при гіпотонічній хворобі", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 2, С. 17-20.

Калмиков, С.А., Калмыкова, Ю.С., Поруччикова, Л.Г. (2015), "Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни", Проблеми безперервної медичної науки та освіти, № 1(17), С. 19-24.

Калмиков, С.А., Турко, Л.В. (2015), "Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 219-225.

Калмикова, Ю. С., Орщацька, Н. В. (2019). Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпертензії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3(1), 11-16.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Ракчеєва, О.В. (2016), "Актуальні питання лікувальної фізичної культури при нейро-циркуляторній дистонії", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 2, С. 24-28.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмыков, С.А. (2006), "Фитотерапия в комплексном лечении и реабилитации больных с начальными стадиями гипертонической болезни", Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 5, С. 76-87.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Калмыкова, Ю. С., Янушпольская, О. А., Калмыков, С. А., & Безъязычная, О. В. (2020). Кинезотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у студентов, отнесенных к специальным медицинским группам. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 3(1), 8-12.

Калмыкова, Ю.С., Хассан, БАМ. Анализ динамики гемодинамических показателей при нейроциркуляторной дистонии под влиянием средств физической реабилитации. ББК, 75, 50.

Ломовцева, М. А., Калмикова, Ю. С., & Калмиков, С. А. (2020). Сучасні погляди використання засобів фізичної терапії при артеріальній гіпотензії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(2), 33-37.

Мошков В.Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней / В.Н. Мошков. – 3-е изд.. – М.: Медицина, 1977. – С. 302-319. 62

Николаева Л. Сердечно-сосудистые заболевания //Ростов-на-Дону: Изд-во «Проф-Пресс». – 2000.

Раевский Р.Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов /Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский; Под общ. ред. Р.Т. Раевского. – О.: Наука и техника, 2008. — 556 с.

Рацун, М., Пєшкова, О.В., Калмиков, С.А. (2015), "Комплексна фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі І стадії на санаторному етапі реабілітації", Актуальні проблеми медико--біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 127-130.

Резенькова О.В. Физическая культура студентов специальных медицинских групп: учебное пособие / О.В. Резенькова, И.Е. Шаталова, Л.Б. Лукина. : МЦНИП; Киров; 2013.

Смирнов, И.Ю. Физкультура для специальной медицинской группы : методическое пособие / И.Ю. Смирнов.− Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2012. − 51 с.

Соловйов, В. О., Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2020). Оцінка ефективності фізичної терапії при ішемічній хворобі серця. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(2), 54-60.

Турко, Л.В., Калмиков, С.А. (2015), "Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 219-225.

Физическое воспитание в специальных медицинских группах: метод. рекомендации для студентов гуманитар. вуза / Нар. укр. акад., [каф. физ. воспитания и спорта ; сост. М. А. Красуля]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 52 с.

Харченко, Я. Ю., Калмикова, Ю. С., & Калмиков, С. А. (2020). Характеристика основних засобів фізичної терапії при нейро-циркуляторній дистонії. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(1), 84-87.

Kalmykov, S. & Kalmykova, Y. (2017), "Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6(62), pp. 43-47.

Kalmykov, S.A. (2013), "Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve". Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 1, pp. 25-29.

Serediuk N. M., Vakaliuk I. P., Stasishin O. S. Vnutrishnia medicina [Internal Medicine] //Kiev, NE Medicine. – 2010.

##submission.downloads##

Як цитувати

Оршацька, Н., & Калмикова, Ю. (2020). Особливості проведення методики кінезотерапії у студентів при захворюваннях серцево-судинної системи, які віднесені до спеціальних медичних груп. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 5(3), 36–41. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/223037

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>