Передопераційний період у фізичній реабілітації після ушкоджень колінного суглоба

О.В. Без’язична, Д.Д. Конрад

Анотація


Розглянуто питання використання передопераційного періоду в реабілітації травмованих після оперативного лікування ушкоджень колінного суглоба. Висвітлено завдання, форми проведення та засоби лікувальної фізичної культури в даному періоді.

 


Ключові слова


колінний суглоб; ушкодження; передопераційний; реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гидрокинезотерапия: учебно-методическое пособие / Н.В. Чупырко, Г.М. Загородный, О.В.Петрова, Т.А. Пристром. – Минск: БелМАПО, 2010. – 36 с.

Гиршин С.Г. Оперативное лечение повреждений коленного сустава в остром периоде травмы: автореф. дис. на соиск. уч. степ. доктора мед. наук / Г С. Гиршин. – М., 2005. – 37 с.

Гончарук Н.В. Комплексна фізична реабілітація жінок першого зрілого віку після артроскопічної операції з приводу комбінованого ушкодження меніску та зв'язок колінного суглоба в умовах поліклініки / Н.В. Гончарук, О.В. Безязична, О.А. Дмитренко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2014. - №3 (41). – С. 40-44.

Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень) / М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, Р.Я. Абдуллаєв та ін. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 208 с.

Мятига О.М. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії. Частина I: матеріали для читання лекцій / О.М. Мятига. – Х. : ФОП Ващук О.О., 2013. – 222 с.

Никаноров А.К. Значение предоперационного периода в восстановлении двигательной функции коленного сустава при артроскопической реконструкции передней крестообразной связки / А.К. Никаноров // лобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 2. – С. 131–134.

Пустовойт Б.А. Общие принципы разработки программы реабилитации при повреждении связочного аппарата коленного сустава после хирургического лечения / Б.А. Пустовойт, Амжад Хамдони // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2007. – № 11. – С. 165–168.

Реабилитация после артроскопических операций у спортсменов / под. ред. проф. А.А. Коструба, И.В. Роя, В.В. Костюка. – Киев, 2015. – 436 с.

Травматологія і ортопедія: підручник / О.А. Бур'янов, Г.Г. Голка, В.Г. Климовицький, О.Є. Лоскутов, В.К. Івченко та ін.; за ред. Г.Г. Голки, О.А. Бур'янова, В.Г. Климовицького. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 415 с.
Copyright (c) 2020 О.В. Без’язична, Д.Д. Конрад

ISSN: 2522-1914