Особливості механізму лікувальної дії фізичних вправ при гіпотонічній хворобі

Автор(и)

  • С.А. Калмиков
  • Ю.С. Калмикова
  • М.Г. Чухраєва

Ключові слова:

гіпотонічна хвороба, лікувальна фізична культура, механізм лікувальної дії фізичних вправ

Анотація

Викладено сучасні погляди на застосування засобів фізичної реабілітації при гипотонічній хворобі. Обгрунтовано комплексний підхід до фізичної реабілітації при гипотонічній хворобі на поліклінічному етапі з використанням лікувальної дії фізичних вправ: тонізуючої, трофічної, формування тимчасових компенсацій та нормалізації функції при гіпотонічній хворобі.

 

Посилання

Внутрішня медицина/ під ред. Н.М. Середюка. – [3-е вид., стереотипне]. – К.: Медицина, 2010. – С. 439-457.

Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: [учебное пособие для Вузов] / В.А. Епифанов. – М.:Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД», 2006. – С. 249-262.

Лечебная физкультура / [И.В. Милюкова, Т.А. Евдокимова]; под ред. Т.А. Евдокимовой. – СПб.: Сова; М.: ЭКСМО, 2004. – 862 с.

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В.В. Абрамов, В.В. Клапчук, А.В. Магльований, О.Л. Смирнова. – Дніпропетровськ: ДДМА, 2005. – 124 с.

Малая Л.Т. Терапия / Л.Т. Малая, В.Н. Хворостинка. – Харьков: Фолио, 2005. – С. 424-444.

Мошков В.Н. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней / В.Н. Мошков. – [3-е изд.]. – М.: Медицина, 1977. – С. 302-319. 62

Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін – К.: Олімпійська література, 2005. – 471 с.

Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. – М.: Владосс пресс, 2003. – 240 с.

Пєшкова О.В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів / О.В. Пєшкова. – Харків: СПДФО Бровін О.В., 2011. – С.219-236.

Серцево-судинні захворювання. Класифікація. Стандарти діагностики та лікування / за редакцією проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка. – К.: Медицина, 2007. – 128с.

Сокрут В.Н. Медицинская реабилитация в терапии: [электронный ресурс] / В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, Е.С. Поважная. – 80 Min / 700 MB. – Донецк: Донецкий ГМУ, 2003. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 97-2000.

Физическая реабилитация / под общей ред. С.Н. Попова. – [3-е. изд.] – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.

СМ Бойко, ЮС Калмикова. Дослідження ефективності фізичної реабілітації за функціональними показниками серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках //Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. – 2015. – №. 2. – С. 13-19.

Калмыкова Ю. С., Хассан Б. А. М. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ //ББК 75.03 А 38. – С. 50.

Калмиков С. А., Калмыкова Ю. С., Поруччикова Л. Г. Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни //Проблеми безперерв-ної медичної науки та освіти. – 2015. – №. 1(17). – С. 19-24.

Kalmykov S. A. Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve //Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2013. – №. 1. – С. 25-29.

##submission.downloads##

Як цитувати

Калмиков, С., Калмикова, Ю., & Чухраєва, М. (2018). Особливості механізму лікувальної дії фізичних вправ при гіпотонічній хворобі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 17–20. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/89945

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>