Оцінка ефективності застосування засобів фізичної реабілітації при шийному остеохондрозі

Authors

  • Ю.С. Калмикова
  • Р.І. Федорова

Keywords:

остеохондроз, фізична реабілітація, рух, вправи

Abstract

Представлена оцінка ефективності програми фізичної реабілітації для хворих на шийний остеохондроз за даними динаміки показників бічного нахилу голови, згинання, розгинання та ротації в шийному відділі хребта. В основу дослідження покладено клініко-функціональне обстеження 22 жінок віком від 40 до 55 років, хворих на шийний остеохондроз. Встановлено, що застосування програми фізичної реабілітації, яка включає лікувальну гімнастику, масаж та фізіотерапевтичне лікування, сприяє покращенню функціонального стану опорно-рухового апарату та нормалізації рухливості в шийному відділі хребта.

 

References

Бобрь А. И. Тракционно-импульсный метод воздействия на позвоночник. Метод рекомендации. / А. И. Бобрь. – М.: РГМУ, 1995. – 120c.

Никитина Г.А. Остеохондроз. Лечение и профилактика. / Г.А. Никитина. – М.: КРОН – Пресс, 1999. – 28 с.

Єфіменко П.Б. Техніка та методика масажу. Навчальний посібник. / П.Б. Єфименко. – Харків: ОВС, 2001. – 144 с.

Здыбский В.И. Поверхностная рефлексотерапия и способы ее применения. / Здыбский В.И., Климович Л.В., Доронин П.С. – Харьков: Консум, 2000. – 176 с.

Калмикова Ю. С. Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту напряму підготовки «Здоров’я людини»] //Ю.С. Калмикова. – Харків, 2014. – 104 с.

Осин В.Н. Методика лечебной физкультуры при шейномо стеохондрозе. / В.Н. Осин. – Краснодар: ФиС, – 1984. – 168 с.

Хвисюк Н.И. Профилактика остеохондроза. / Н.И. Хвисюк, А.С. Чикунов. – Киев: Здоров’я, 1987. – 200 с.

Попов С.Н. Физическая реабилитация при остеохондрозе / Физическая реабилитация под ред. С.Н. Попова. / С.Н. Попов. – Ростов-на Дону: Феникс, 1999. – С. 422–441.

Вакуленко Д.В. Інформативне значення фрактального портрету хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта / Мед. інф-ка та інженерія, 2012, - №4.

Герцен Г.І. Клініка, діагностика та лікування синдромів остеохондрозу шийного відділу хребта / Вісник медицини, 2011, №2, с. 96-101.

Бариш А.Е. Корреляция клинических и рентгенологических данных у пациентов с деформацией шейного отдела позвоночника / Ортопедия, травматология и протезирование, 2011, № 3. - С.14-18.

Федоренко С.Н. Физическая реабилитация больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника методами нетрадиционной медицины / Физ. Воспитание студентов, 2013, №6, с. 88-95.

Рідковець Т. Використання сучасних методів реабілітації при шийному остеохондрозі / Теорія і методика фіз. виховання і спорту, 2010, №3, с. 46-49.