Лікувальна фізична культура при бронхотичній формі хронічного обструктивного захворювання легенів

В.Г. Петров, О.В. Без’язична, О.В Клітар

Анотація


Охарактеризовано сучасні підходи до призначення лікувальної фізичної культури при захворюваннях дихальної системи. Висвітлено завдання, форми та особливості методики даного засобу фізичної реабілітації.

 

 


Ключові слова


обструктивне захворювання; легені; лікувальна фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Малишевский М.В. Хроническая обструктивная болезнь легких / М.В. Малишевский, Н.В. Кулягина // Внутренние болезни: [учебное пособие] / М.В. Малишевский [и др.]; - [изд. 2-е, перераб. и доп.] – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 106 – 122.

Мухін В. М. Фізична реабілітація: [підручник для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту] / В.М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 470 с.

Пєшкова О.В. Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів / О.В. Пєшкова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2009. – №1. – С. 124 - 131.

Пєшкова О.В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів [навчальний посібник] / О.В. Пєшкова. – Х.: СПДФО Бровін О.В., 2011. – С. 104 – 175.

Рубан Л.А. Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів: [метод. рекомендації] / Л.А. Рубан.– Х.: СПДФО Бровін О.В., 2012. – 84 с.

Фещенко Ю.І. Сучасний підхід до ведення ХОЗЛ / Ю.І. Фещенко // Здоров'я України. - 2006. – № 4. – С. 20 - 24.
Copyright (c) 2020 В.Г. Петров, О.В. Без’язична, О.В Клітар

ISSN: 2522-1914