Альтернативні методи лікування ішіаса, як однієї з форм загострення остеохондрозу хребта і дотримання техніки безпеки при їх виконанні

О.Г. Гончаров, В.О. Тухар, Е.А. Дармофал

Анотація


Анотація. У статті розглянуто питання щодо лікування ішіасу за допомогою магнітолазерної терапії, яка віднесена до методів фізіотерапевтичного лікування, та дотримання техніки безпеки при експлуатації лазерної апаратури. Ключові слова: ішіас, магнітолазерна терапія, техніка безпеки, лазерні апарати.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы лечения ишиаса с помощью магнитолазерной терапии, которая отнесена к методам физиотерапевтического лечения, и соблюдение техники безопасности при эксплуатации лазерной аппаратуры. Ключевые слова: ишиас, магнитолазерная терапия, техника безопасности, лазерные аппараты.

Abstract. The paper deals with the treatment of lumbosacral radiculitis using magnetic-therapy, which is related to the methods of physical therapy, and adherence to safety instructions when operating the laser equipment. Keywords: lumbosacral radiculitis, magnetic laser therapy, safety instructions, laser devices.

Ключові слова


ішіас; магнітолазерна терапія; техніка безпеки; лазерні апарати

Повний текст:

PDF

Посилання


Улащик B.C. Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия / B.C. Улащик. - Мн.: Книжный Дом, 2008.-с. 323-326: ил.

Лазеротерапія при лікуванні захворювань спини. [Электронный ресурс]. - Режим до- ступа к ресурсу: http://spine.eurodoctor.ru/sciatica/sciaticaphysiothera py/

Медицинская лазерология / Под ред. Ф.В. Баллюзека и др. - Спб., 2000.

Ишиас, или невралгия седалищного нерва [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: http://spinet.ru/public/34.php

Заболевания поясничного отдела позвоночника [Электронный ресурс]. - Режим до- ступа к ресурсу: http://spinet.ru/public/34.php

Техника безопасности в физиотерапии [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: http://www.fizioterapiya.info?page_id=512

Калмикова Ю. С., Федорова Р. І. Оцінка ефективності застосування засобів фізичної реабілітації при шийному остеохондрозі //Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2016. – №. 2. – С. 29-34.

Калмикова Ю. С. Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту напряму підготовки «Здоров’я людини»] / Ю.С. Калмикова. – Харків, 2014. - 104 с.

Ананьева Т. Г. Лечебная физическая культура в травматологии. Текст лекции //Харьков: Ха-ГИФК. – 1991. – С. 11-26.
Copyright (c) 2020 О.Г. Гончаров, В.О. Тухар, Е.А. Дармофал

ISSN: 2522-1914