Аматорський баскетбол як один із видів рекреаційно-оздоровчої рухової активності

І.П. Помещикова, О.В. Кудімова

Анотація


Анотація. Розглянуто ігри, як один із засобів фізичної рекреації. Встановлено, що аматорський баскетбол може вважатися одним з видів рекреаційно-оздоровчої рухової активності. Ключові слова: ігри, баскетбол, рекреація, рухова активність, оздоровлення.

Аннотация. Рассмотрены игры, как одно из средств физической рекреации. Установлено, что аматорский баскетбол может считаться одним из видов рекреационно-оздоровительной двигательной активности. Ключевые слова: игры, баскетбол, рекреация, двигательная активность, оздоровление.

Abstract. Considered games as a means of physical recreation. Found that Amateur basketball can be considered one of the types of recreational physical activity. Keywords: game, basketball, recreation, physical activity, health improvement.

Ключові слова


гри; баскетбол; рекреація; рухова активність; оздоровлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Алпацька А. Е. Особенности начального обучения студентов броскам мяча по кольцу в прыжке с дистанции на основе развития восприятия ритма в баскетболе / А. Е. Алпацька, О. Е. Лихачев, Т. С. Гнусова. // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 11. – С. 44–46.

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхея – Київ : Олім- пійська література, 2010. – 248 с.

Лихачев О. В. Рекреационные занятия спортивными играми с мужчинами зрелого возраста / О. Е. Лихачев, А. Н. Жуков, О. П. Павлов // Теория и практика физической культуры. – 2005 – № 7. – С. 46–48.

Манучарян С. В. Физическая рекреация и физкультурно-оздоровительный досуг: проблема и теоретический взгляд / С. В. Манучарян, В. П. Зайцев, С. И. Крамской // Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях: 1 международная научная конференция (25 ноября 2008 года) / ред. С. С. Ермаков; ХГАДИ. – Белгород; Красноярск; Харьков, 2008. – С. 69–74.

Помещикова І. П. Вивчення потреби учнів-інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату в заняттях фізичною культурою. / І. П. Помещикова, Н. М. Терентьєва // Молода спортивна наука України. – Львів: НВФ Українські технології, 2007. – Вип. 11. – С. 114–115.

Помещикова И. П. Использование упражнений с мячом в двигательной подготовке детей с аутизмом / И. П. Помещикова, Л. Ю. Цветкова // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології – 2016 – № 1. – С. 117–119.

Сорокин Д. Ю. Учимся играть в стрит-бол : учеб. пособие / Д. Ю. Сорокин, В. М. Сорокина – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 76 с.

Стрельникова Є. Я. Ветеранський во- лейбол на Харківщині – перемоги та проблеми / Є. Я. Стрельникова, Т. П. Ляхова, Н. О. Пащенко // Слобожанський науково-спортивний вісник – 2009 – № 3. – С. 345–347.

Стрельникова Є. Я. Використання рекреаційних видів волейболу в спортивно-оздоровчих походах молоді / Є. Я. Стрельникова, Т. П. Ляхова // Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. ‒ Харків : ХДАФК, 2016. – С. 278–284.

Шевченко О. О. Використання занять тенісом як засобу фізичної рекреації / О. О. Шевченко // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології – 2016 – № 1. – С. 117–119.
Copyright (c) 2020 І.П. Помещикова, О.В. Кудімова

ISSN: 2522-1914