Лікувальна фізична культура після артроскопічних втручань на ліктьовому суглобі

Автор(и)

  • Б.А. Пустовойт
  • О.В. Без’язична

Ключові слова:

ліктьовий суглоб, латеральний епіконділіт, лікувальна фізична культура

Анотація

Анотація. Охарактеризовано сучасні підходи до призначення лікувальної фізичної культури після оперативного лікування травм ліктьового суглоба. Kлючові слова: ліктьовий суглоб, латеральний епіконділіт, лікувальна фізична культура. Аннотация. Охарактеризованы современные подходы к назначению лечебной физической культуры после оперативного лечения травм локтевого сустава. Ключевые слова: локтевой сустав, латеральный эпикондилит, лечебная физическая культура. Abstract. Describes the contemporary approaches to the appointment of medical physical culture after the surgical treatment of injuries of the elbow injury. Keywords: elbow, lateral epicondylitis, medical physical culture.

Посилання

Без’язична О.В. Комплексна фізична реабілітація після внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба: [метод. рекомендації] / О.В. Без’язична. – Харків, 2015. – 47 с.

Епифанов В.А. Реабилитация в травматологии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 336 с.

Мятига О.М. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (Частина І). / Матеріали для читання лекцій / О.М. Мятига. - Х.: СПДФЛ Бровін А.В., 2013. – 222 с.

Мятига, О. М., Мятига, Д. С., Калмикова, Ю. С., & Калмиков, С. А. (2011). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА У ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК, (3), 101-106.

Реабилитация после артроскопических операций у спортсменов / под. ред. проф. А.А. Коструба, И.В. Роя, В.В. Костюка. – Киев, 2015. – С. 201 - 219.

Прозоровский В.Ф. Избранные лекции по ортопедии и травматологии / В.Ф. Прозоровский. − X.: Прапор, 2007. − 336 с.

Калмикова Ю. С. Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту напряму підготовки «Здоров’я людини»] / Ю.С. Калмикова. – Харків, 2014. - 104 с.

Страфун О.С. Артроскопічне лікування хондроматозу ліктьового суглоба / О.С. Страфун // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – №2 (89). – С. 28-34.

##submission.downloads##

Як цитувати

Пустовойт, Б., & Без’язична, О. (2018). Лікувальна фізична культура після артроскопічних втручань на ліктьовому суглобі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (3), 190–194. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/96147

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>