Лікувальна фізична культура після артроскопічних втручань на ліктьовому суглобі

Б.А. Пустовойт, О.В. Без’язична

Анотація


Анотація. Охарактеризовано сучасні підходи до призначення лікувальної фізичної культури після оперативного лікування травм ліктьового суглоба. Kлючові слова: ліктьовий суглоб, латеральний епіконділіт, лікувальна фізична культура.

Аннотация. Охарактеризованы современные подходы к назначению лечебной физической культуры после оперативного лечения травм локтевого сустава. Ключевые слова: локтевой сустав, латеральный эпикондилит, лечебная физическая культура.

Abstract. Describes the contemporary approaches to the appointment of medical physical culture after the surgical treatment of injuries of the elbow injury. Keywords: elbow, lateral epicondylitis, medical physical culture.

Ключові слова


ліктьовий суглоб; латеральний епіконділіт; лікувальна фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Без’язична О.В. Комплексна фізична реабілітація після внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба: [метод. рекомендації] / О.В. Без’язична. – Харків, 2015. – 47 с.

Епифанов В.А. Реабилитация в травматологии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 336 с.

Мятига О.М. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (Частина І). / Матеріали для читання лекцій / О.М. Мятига. - Х.: СПДФЛ Бровін А.В., 2013. – 222 с.

Мятига, О. М., Мятига, Д. С., Калмикова, Ю. С., & Калмиков, С. А. (2011). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА У ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК, (3), 101-106.

Реабилитация после артроскопических операций у спортсменов / под. ред. проф. А.А. Коструба, И.В. Роя, В.В. Костюка. – Киев, 2015. – С. 201 - 219.

Прозоровский В.Ф. Избранные лекции по ортопедии и травматологии / В.Ф. Прозоровский. − X.: Прапор, 2007. − 336 с.

Калмикова Ю. С. Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту напряму підготовки «Здоров’я людини»] / Ю.С. Калмикова. – Харків, 2014. - 104 с.

Страфун О.С. Артроскопічне лікування хондроматозу ліктьового суглоба / О.С. Страфун // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2016. – №2 (89). – С. 28-34.
Copyright (c) 2020 Б.А. Пустовойт, О.В. Без’язична

ISSN: 2522-1914