(1)
Бекірадзе, Л.; Пустовойт, Б. Комплексна фізична реабілітація хворих при лордотичній поставі на поліклінічному етапі. Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol. 2017, 24-31.