(1)
Дишко , О.; Себало , Б. Ю.; Сливка , М. М. Оцінка рівнів тривожності студентів за спеціальністю «фізична культура і спорт». Physical rehabilitation and recreation and health technologies 2020, 5, 27-29.