Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології http://journals.uran.ua/frir_journal <p>У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.</p> <p> </p> uk-UA Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології 2522-1914 <h1 class="page_title">УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ</h1> <div class="page"> <p>Журнал використовує ліцензію CC-BY</p> <p><strong>Ліцензія дозволяє:</strong></p> <p>Ділитися (обмінюватися) - копіювати і поширювати матеріал на будь-якому носії і в будь-якому форматі</p> <p>Адаптувати (створювати похідні матеріали) - робити ремікси, видозмінювати, і створювати нове, спираючись на цей матеріал в будь-яких цілях, включаючи комерційні.</p> <p>Ліцензіар не має права анулювати ці свободи поки ви виконуєте умови ліцензії.</p> <p>При обов'язковому дотриманні наступних умов:</p> <p>«Attribution» ( «Атрибуція») - Ви повинні забезпечити відповідне зазначення авторства, надати посилання на ліцензію, і позначити зміни, якщо такі були зроблені. Ви можете це робити будь-яким розумним способом, але не таким, який передбачав би, що ліцензіар схвалює вас або ваш спосіб використання твору.</p> <p>Без додаткових обмежень - Ви не маєте права застосовувати юридичні обмеження або технологічні заходи, що створюють іншим юридичні перешкоди у виконанні чого-небудь з того, що дозволено ліцензією.</p> <p>зауваження:</p> <p>Ви не зобов'язані діяти відповідно до умов ліцензії, якщо конкретна частина матеріалу знаходиться в суспільному надбанні або якщо таке використання вами матеріалу дозволено у відповідності до придатного виключенню або обмеження авторських прав.</p> <p>Вам не дається жодних гарантій. Ліцензія може не включати всі дозволи, необхідні вам для використання твору (матеріалу) на вашу задумом. Наприклад, інші права, такі як право на оприлюднення, недоторканність приватного життя чи немайнові права<br /> <br />Вам може знадобитися отримати додаткові дозволи на використання цього матеріалу на вашу задумом.</p> </div> Постнавантажувальна динаміка варіабельності артеріального тиску на кожному серцевому скороченні у висококваліфікованих атлетів http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237229 <p><em>З використанням спіроартеріокардіоритмографії (САКР) обстежені 202 висококваліфікованих спортсмена чоловічої статі, у віці 22,6±2,8 років, які представляли ациклічні види спорту – одноборства (карате, тхеквондо, кікбоксинг, бокс, вільну боротьбу, греко-римську боротьбу, дзюдо, самбо) та ігри (водне поло, футбол). Стаж занять спортом складав 10,3±3,1 роки. Всі обстеження проводились у передзмагальному періоді. </em></p> <p><em>У відповідності з дизайном обстеження з використанням САКР проводились тричі: у ранішні години, натще серце, в положенні сидячи в день тренування (К1), одразу (в перші 5-7 хв.) після тренування (К2) і наступного ранку після сну (К3). Тривалість кожної реєстрації складала 2 хв. Визначались&nbsp; спектральні параметри варіабельності систолічного (ВСТ) і діастолічного (ВДТ) тиску і їх похідні – бароцепторна чутливість (BR) та індекси централізації серцевого ритму (ІЦСР), систолічного (ІЦСТ) і діастолічного (ІЦДД) тиску.Показано, що показники варіабельності артеріального тиску доповнюють результати дослідження варіабельності серцевого ритму.</em></p> <p><strong><em>Ключові слова:</em></strong><em> варіабельність артеріального тиску на кожному серцевому скороченні, атлети, фізичне навантаження</em></p> О.В. Гузій О.П. Романчук Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 5 14 Психолого-педагогічні проблеми підтримки ментального здоров'я студентів http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237235 <p><em>В роботі представлені результати наукового дослідження, проведеного з метою визначення важливості контролю психологічного стану студентів закладів вищої освіти в ході навчального процесу. При виконанні дослідження були застосовані методи аналізу та синтезу наукової інформації, дослідження психологічного стану респондентів за методикою САН, анкетування, інтерв’ю,&nbsp; педагогічного експерименту та статистичної обробки отриманих даних. На основі аналізу результатів дослідження було підтверджено думку про те, що застосування системи контролю психологічного стану студентів в ході навчального процесу є важливим компонентом підтримки їх ментального&nbsp;&nbsp; здоров’я та сприяє підвищенню рівня успішності їх навчання. Цей ефект пояснюється тим, що завдяки застосуванню такої системи забезпечується можливість корекції рівня інтенсивності навчальних навантажень, що сприяє поліпшенню адаптації студентів до умов навчального процесу.</em></p> <p><strong><em>Ключові слова:</em></strong><em> заклади вищої освіти, навчальний процес, психологічний стан, ментальне здоров’я, самопочуття</em></p> С.М. Іващенко Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 15 19 Застосування sling exercises therapy у процесі фізичної терапії жінок із розсіяним склерозом http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237236 <p><em>Згідно статистичних даних у нашій країні нараховується близько 21 тисячі хворих із розсіяним склерозом. З огляду на те, що розсіяний склероз має негативний вплив не лише на хворого, а й на членів його сім’ї, що пов’язане з втратою навичок самообслуговування й обмеженням працездатності, виникає необхідність пошуку нових засобів фізичної терапії осіб із розсіяним склерозом. Тому, мета нашої роботи полягала у вивченні впливу занять за методикою Sling Exercises Therapy на стан жінок із розсіяним склерозом. Матеріал і методи: Нами застосовувалися аналіз наявних наукових джерел щодо питання дослідження; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування; методи математичної статистики. У нашому дослідженні брали участь 13 жінок із розсіяним склерозом. Результати: Нами встановлено, що 8-тижневі заняття за методикою Sling Exercises Therapy позитивно вплинули на рухову функцію рук і ніг. Так, рухова функція лівої руки покращилася на 4,5 бали, правої руки – на 5,0 балів, а рухова функція лівої ноги зросла на 6,7 балів та правої – на 8,2 бали. Оцінка елементарних рухових функцій і порушення життєдіяльності дозволила встановити вірогідне покращення середньогрупових значень показників за розділами «загальні функції» та «рука». Висновки: Отже, результати проведених досліджень свідчать про позитивний вплив занять за методикою Sling Exercises Therapy на стан жінок ІІ зрілого віку з розсіяним склерозом, а саме дані заняття сприяли збільшенню сили м’язів розгиначів і згиначів гомілки, м’язів згиначів стегна, покращенню дрібної моторики рук, а також збільшенню активної амплітуди руху в суглобах. </em></p> <p><strong><em>Ключові слова: </em></strong><em>Sling Exercises Therapy, підвісна терапія, фізична терапія, розсіяний склероз, жінки.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> А.С. Сулима Ю.В Гушевата О.С. Сулима Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 20 25 Основні принципи фізичної терапії у спортсменів після травм опорно-рухового апарату http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237240 <p><em>Мета дослідження: розглянути особливості базових принципів фізичної терапії у спортсменів після травм опорно-рухового апарату. Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення сучасних науково-методичних літературних даних щодо особливостей застосування фізичної терапії при спортивних травмах. Результати: розглянуті основні етапи фізичної терапії у спортсменів після травм опорно-рухового апарату.</em></p> <p><em>Висновки: був проведений аналіз сучасної фізичної терапії спортсменів після травм опорно-рухового апарату, що дозволяє фізичним терапевтам сформувати підхід та розробку програм фізичної терапії для відновлення спортсменів.</em></p> <p><strong><em>Ключові слова:</em></strong><em> спортивна травма, фізична терапія, принципи реабілітації</em></p> Пустовойт Б.А. Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 26 29 L'intégration des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme en milieu scolaire et le rôle d’un ergothérapeute http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237261 <p><em>Le présent article analyse la question de l'intégration scolaire des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme en milieu neurotypique (régulier) et du rôle d’un ergothérapeute. De plus, il se centre sur l’identification des modalités d'intervention favorisant ce processus qui est basé sur l’analyse de la littérature scientifique et sur l’expérience professionnelle personnelle. </em></p> <p><strong><em>Mots clés: </em></strong><em>trouble du spectre de l’autisme, L’intégration, ergothérapeute</em></p> <p><em> </em></p> Olga Danova Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 30 35 Дослідження нижніх кінцівок при вродженому артрогріпозі у дітей під впливом застосування реабілітаційних заходів http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237263 <p><em>У статті представлено етіологію та патогенез захворювання за МКХ 10, визначення порушень за МКФ-ДП, оцінка результатів гоніометрії, ВАШ, м’язової сили за Л.Д. Потехінім і Хабіровим, мануального тестування м'язів за Ловеттом при вродженому артрогріпозі нижніх кінцівок у дітей під впливом застосування авторської програми фізичної терапії: м'язово-енергетичні техніки, техніки на м'яких тканинах і артикуляційні техніки.</em></p> <p><strong><em>Ключові слова: </em></strong><em>артрогріпоз, дити, фізична терапія, нижні кінцівки</em></p> В.С. Кузнецова Ю.С. Калмикова С.А. Калмиков Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 36 40 Використання міжнародних шкал для діагностики та оцінки ефективності реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237267 <p><em>У науковій роботі було розглянуто використання міжнародних шкал для діагностики та оцінки ефективності реабілітації при роботі з дітьми, в яких діагностовано дитячий церебральний параліч (ДЦП), а саме Класифікація великих моторних функцій та Шкала великих моторних функцій, модифікована шкала Ашфорта та модифікована шкала Тард'є, Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків; детально вивчено розділи Класифікації великих моторних функцій та Шкали великих моторних функцій, Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків; порівняно модифіковану шкалу Ашфорта та модифіковану шкалу Тард'є; проаналізовано особливості використання та актуальність вибраних міжнарождних шкал в сфері фізичної терапії. </em></p> <p><strong><em>Ключові слова: </em></strong><em>реабілітація, шкали, класифікація, моторні функції,&nbsp; фізична терапія.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> А.В. Петренко Г.В. Таможанська Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 41 45 Особливості програмування занять силовим фітнесом для юнаків 15-17 років http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/237268 <p><em>Мета: розробити програму занять силовим фітнесом для юнаків 15-17 років. Завдання:&nbsp; 1. Здійснити теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження; 2.&nbsp; Сформувати методичні рекомендації, щодо занять силовим фітнесом юнаків 15-17 років. Матеріал і методи дослідження. Теоретичний аналіз науково-методичних літературних джерел; педагогічний експеримент; антропометричні методи; фізіологічні методи. У проведені дослідження брали участь юнаки 15-17 років, які були мотивовані до занять силовим фітнесом за для зміни власних показників здоров’я та фізичних можливостей свого організму.&nbsp; За допомогою використання антропометричного та фізіологічного методів було виявлено такі результати: антропометричні показники збільшилися після використання тренувальної програми, вже після трьох місяців тренувань. </em></p> <p><strong><em>Ключові слова: </em></strong><em>юнаки, силові тренування, здоров’я, фітнес.</em></p> Н.П. Єременко О.О. Кононенко Я.О. Щур Авторське право (c) 2021 2021-07-13 2021-07-13 6 1 46 51