Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології http://journals.uran.ua/frir_journal <div id="focusAndScope"> <p><strong>ISSN 2522-1914 (Online)</strong></p> <p><strong>Key</strong> <strong>title</strong><strong>: </strong>Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï</p> <p><strong>Abbreviated key title: </strong>Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol.</p> <p><strong>Видавець: </strong>Харківська державна академія фізичної культури<br /><strong>Засновано: </strong>2016 рік<br /><strong>Періодичність:</strong> 4 рази на рік<br />Мови видання – українська, англійська, французька, німецька, іспанська</p> <p>У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту.</p> <p>Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабіліітологів, спортивних лікарів, викладачів, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів.</p> <p><strong>Головний редактор:</strong><br /><strong>Юлія Калмикова <a href="https://orcid.org/0000-0002-6227-8046"><img src="https://sportpedagogy.org.ua/images/ORCIDiD_icon16x16.png" alt="orcid" /></a></strong><br />кандидат наук з фізичного виховання і спорту (фізична реабілітація), доцент. Харківська державна академія фізичної культури (м. Харків, Україна)</p> <p> </p> <p>Статті в цьому журналі публікуються у <strong>відкритому доступі</strong></p> </div> <div id="publicationFrequency"> <p><strong>Журнал індексується: <a href="http://www.base-search.net/">Bielefeld Academic Search Engine</a>, <a href="https://scholar.google.com">Google Scholar, </a> <a href="https://www.openaire.eu/">OpenAIRE</a>, <a href="https://www.worldcat.org/">WorldCat</a>,</strong> Index Copernicus</p> </div> <div id="history"> <h3> </h3> </div> <p> </p> uk-UA <h1 class="page_title">УМОВИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ</h1> <div class="page"> <p>Журнал використовує ліцензію CC-BY</p> <p><strong>Ліцензія дозволяє:</strong></p> <p>Ділитися (обмінюватися) - копіювати і поширювати матеріал на будь-якому носії і в будь-якому форматі</p> <p>Адаптувати (створювати похідні матеріали) - робити ремікси, видозмінювати, і створювати нове, спираючись на цей матеріал в будь-яких цілях, включаючи комерційні.</p> <p>Ліцензіар не має права анулювати ці свободи поки ви виконуєте умови ліцензії.</p> <p>При обов'язковому дотриманні наступних умов:</p> <p>«Attribution» ( «Атрибуція») - Ви повинні забезпечити відповідне зазначення авторства, надати посилання на ліцензію, і позначити зміни, якщо такі були зроблені. Ви можете це робити будь-яким розумним способом, але не таким, який передбачав би, що ліцензіар схвалює вас або ваш спосіб використання твору.</p> <p>Без додаткових обмежень - Ви не маєте права застосовувати юридичні обмеження або технологічні заходи, що створюють іншим юридичні перешкоди у виконанні чого-небудь з того, що дозволено ліцензією.</p> <p>зауваження:</p> <p>Ви не зобов'язані діяти відповідно до умов ліцензії, якщо конкретна частина матеріалу знаходиться в суспільному надбанні або якщо таке використання вами матеріалу дозволено у відповідності до придатного виключенню або обмеження авторських прав.</p> <p>Вам не дається жодних гарантій. Ліцензія може не включати всі дозволи, необхідні вам для використання твору (матеріалу) на вашу задумом. Наприклад, інші права, такі як право на оприлюднення, недоторканність приватного життя чи немайнові права<br /> <br />Вам може знадобитися отримати додаткові дозволи на використання цього матеріалу на вашу задумом.</p> </div> kaf.physical.therapy@gmail.com (Юлія Калмикова ) hdafk.edu@gmail.com (Валерія Каштанова) Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Оцінка індивідуальних змін діяльності кардіореспіраторної системи атлетів при поточних обстеженнях http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256057 <p>Оцінка стану організму спортсменів є важливою та має багато передумов. Останнє зумовило доцільність уніфікації оцінки з використанням нормоцентричного підходу до оцінки стану кардіореспіраторної системи при поточних обстеженнях. Метою даного дослідження було апробувати використання перцентильного аналізу показників кардіореспіраторної системи для оцінки індивідуальних змін в організмі атлетів при поточних обстженнях. Матеріали та методи дослідження З використанням спіроартеріокардіоритмографії САКР були обстежені 202 висококваліфікованих атлета чоловічої статі у віці 22,6±2,8 років, які представляли ациклічні види спорту – одноборства (карате, тхеквондо, кікбоксинг, бокс, вільну боротьбу, греко-римську боротьбу, дзюдо, самбо) та ігри (водне поло, футбол). Стаж занять спортом складав 10,3±3,1 роки. Всі дослідження проводились в передзмагальному періоді. У відповідності до дизайну обстеження з використанням САКР проводились тричі: у ранішні години, натще серце, в положенні сидячи в день тренування (К1), одразу (в перші 5-7 хв.) після тренування (К2) і наступного після тренування ранку після сну (К3). Кожна реєстрація тривала 2 хв. Результати дослідження. З урахуванням попередньовизначених меж перцентильних діапазонів розподілу показників кардіореспіраторної системи для демонстрації можливостей запропонованого підходу було проведено оцінку змін показників дихального обєму (ДО), частоти дихання (ЧД) та частоти серцевих скорочень (ЧСС) при контрольних обстеженнях спортсменів до, після та наступного після тренування ранку. Показано, що відзначаються суттєві відмінності показників кардіореспіраторної з урахуванням їх реакції на тренувальне навантаження. За даними обстеження побудовано індивідуальний функціональний профіль спортсмена, який за фізіологічними параметрами дозволяє оцінити зміни в організмі, які відбуваються у постнавантажувальний період. Висновок. Апробований підхід дозволив поєднано в єдиній шкалі оцінок охарактеризувати як групові зміни в функціональному забезпеченні фізичної роботи, так і індивідуальні параметри організму атлета з позицій його відновлення у постнавантажувальний період</p> О.В. Гузій, О.П. Романчук Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256057 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 Роль функціональної асиметрії при підготовці спортсменів http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256070 <p>Постійний прогрес спортивних результатів тісно пов'язаний з вдосконаленням методики тренування і розвитком знань про фізичних резервних можливостей людини. Застосування збільшення обсягів та інтенсивності тренувань для вдосконалення технічної та фізичної підготовки в цей час себе вичерпує. Тому інтенсивно ведеться пошук нових шляхів підвищення ефективності підготовки спортсменів до досягнення високих спортивних результатів. Мета дослідження – проаналізувати та систематизувати вітчизняну та світову спеціальну наукову літературу впливу функціональної асиметрії мозку на підготовку спортсменів. Матеріал і методи дослідження. У ході дослідження було застосовано такі методи за допомогою яких можливо було достигнути поставленої мети, а саме аналіз і систематизація психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет що дало змогу провести сучасний аналіз, визначити рівень розробленості використання функціональної асиметрії при роботі зі спортсменами, аналіз нормативних документів у сфері фізичної культури й спорту. Результати дослідження та їх обговорення. Індивідуальні особливості людини багато в чому виражені функціональною асиметрією, адже ці особливості людини проявляються в залежності від того яка півкуля виконує провідну роль у цих процесах. Таким чином домінування однієї чи іншої півкулі формує не тільники особливості мислення, тип темпераменту, особливості пам’яті, уваги, а і визначає провідну руку, ногу, вухо, око. Індивідуальні особливості формується в індивідуальний профіль асиметрії людини, а він має безпосереднє відношення до вибору моделі поведінки в екстремальних умовах та адаптації, сприйняття та обробки інформації, емоційної та вегетативної реакції, вербальним та невербальним інтелектом. Висновки. Розглянуто необхідність і доцільність створення нового прикладного напрямку спортивної науки, що міститись власний предмет вивчення, загальні та специфічні поняття, методологічні основи, умови й засоби педагогічного забезпечення системи фізичного виховання і спортивного тренування з урахуванням функціональних асиметрій мозку, яка має бути направлена на взаємодію основних біологічних, психофізіологічних, соціально-психологічних характеристик спортсменів і, на цій основі - на диференційоване навчання з урахуванням індивідуальних особливостей функціональної спеціалізації й взаємодії зон мозку</p> Д.В. Строілова Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256070 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 Фізична терапія при covid–19 пневмонії на прикладі клінічного випадку http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256071 <p>У статті подано аналіз домашньої програми фізичної терапії (ФТ) 54-річної вчительки з двобічною сегментарною COVID – 19 пневмонією. Програма ФТ включала заняття з акцентом на покращення вентиляції уражених ділянок з поступовим збільшенням тривалості і зменшенням кількості занять, та вправами для покращення рухливості грудної клітки і розслаблення допоміжних дихальних м’язів; дозована ходьба. Після 8 тижнів занять відбулося покращення за даними усіх показників. За даними спірометрії статичні показники, які вказують на стан легеневої тканини, були у межах вікової норми. У ФТ пацієнтів, які перенесли ковідну пневмонію, практично не може бути рецептурною, тому необхідно зосередитись на конкретних проблемах пацієнта, щоб розробити індивідуальну програму фізичної терапії.<br>Програма ФТ розробляється з урахуванням конкретних потреб пацієнта. Перші місяці після виписки мають вирішальне значення для відновлення структури і функції респіраторної системи. Перенавантаження призводить до погіршення стану пацієнта. Онлайн заняття ускладнює процес контролю за станом пацієнта, що може сприяти перенавантаженню та погіршенню його стану</p> Н.О. Івасик Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256071 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 Фізична терапія після переломів ліктьового суглоба на поліклінічному етапі http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256072 <p>Мета: науково обґрунтувати, розробити й оцінити ефективність програми ФТ пацієнтів при переломах кісток ліктьового суглобу на поліклінічному етапі. Матеріал і методи: аналіз спеціальної наукової літератури із проблем застосування засобів фізичної терапії при переломах кісток ліктьового суглоба, медико-біологічні, педагогічні методи, використання сучасних комп’ютерних технологій, методи математичної статистики. Результати: визначені сучасні погляди на реабілітацію пацієнтів після переломів кісток ліктьового суглобу, розроблена програма фізичної терапії. Апробація програми проведена на базі медичного оздоровчого центру «Fortis» на протязі 2021-2022 років за участю 15 пацієнтів у віці 31-40 років (основна група – 7, контрольна група – 8). Гоніометрія ліктьового суглобу, тести інтенсивності больового синдрому та оцінки функціонального стану верхньої кінцівки виявили суттєве покращення всіх показників у пацієнтів обох груп, але показники пацієнтів основної групи були статистично достовірно кращими. Висновки. Аналіз наукової літератури показав, що проблема переломів кісток ліктьового суглобу актуальна і потребує комплексного лікування з використанням багатьох методів фізичної терапії; розроблена, апробована програма фізичної терапії, що дозволяє покращити функціональний стан верхньої кінцівки та відновити працездатність при переломах кісток ліктьового суглобу</p> Г.Г. Гирявий , Б.А. Пустовойт Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256072 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 Соматоскопічні та антропометричні дослідження як засіб діагностики супутніх захворювань гінекологічних хворих http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256073 <p>У науковій роботі виявлено, при якому типі статури найчастіше у жінок зустрічаются гінекологічні захворювання, а також оцінено параметри фізичного розвитку та ступень ризику розвитку сопутніх захворюваній жінок з гінекологічними захворюваннями</p> Н.В. Гончарук Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256073 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 Нетрадиційні засоби фізичної терапії при вертеброгенному болю в області попереку http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256075 <p>Мета: оцінити вплив запропонованої програми фізичної терапії із застосуванням нетрадиційних засобів (Су-Джок терапія, йога-терапія) для пацієнтів із вертеброгенним болем в області попереку за показниками збільшення больових відчуттів. Матеріал і методи: для оцінки стану хворих перед початком впровадження програми використовували анкетування та методи дослідження функцій хребта. Загальна група хворих (28 пацієнтів) була довільно розподілена на основну і контрольну групи по 14 пацієнтів. Основна група займалась за розробленою програмою, контрольна – за програмою лікувального закладу. Результати: За результатами обстеження була розроблена і впроваджена трьохтижнева реабілітаційна програма для пацієнтів основної групи, яка включала заходи Су-Джок терапії і комплекс вправ йога-терапії. Висновки: Порівняння результатів повторного обстеження характеру больових відчуттів виявило більшу кількість пацієнтів основної групи, які перестали пред’являти скарги при досліджуваних рухах</p> В.С. Полковник-Маркова , Г.М. Брелюс Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256075 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 Особливості проведення методики рефлексотерапії при безсонні та недосипанні http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256101 <p>Мета: розглянути застосування методик рефлексотерапії при безсонні та недосипанні. Матеріали і методи: аналіз науково- методичної літератури, методики рефлексотерапії, що застосовуються при безсонні та недосипанні.Результати: стани, що описані, часто зустрічаються при перенавантаженні, перевтомі, а також після перенесених захворювань, розглянуті методики рефлексотерапії. Висновки: аналізуючи науково-методичну літературу з даної проблеми, стало відомо, що використання методик рефлексотерапії є ефективним корегуючим засобом при безсонні та недосипанні, є потужним фактором оздоровчого впливу на організм, сприяють нормалізації і відновленню гарного самопочуття</p> К.В. Сомова , Ю.С. Калмикова Авторське право (c) 2021 http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/256101 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200