Про журнал

ISSN 2522-1906 (Print)
ISSN 2522-1914 (Online)

Key title: Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï
Abbreviated key title: Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol.

Видавець: Харківська державна академія фізичної культури
Засновано: 2016 рік
Періодичність: 4 рази на рік
Мови видання – українська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ No25194-15134Р від 26.07.2022

У журналі публікуються статті за тематикою: фізична терапія, ерготерапія при різних нозологіях, фізична та реабілітаційна медицина, реабілітація в спорті, функціональні методи обстеження в реабілітації, масаж в реабілітації, оцінка якості життя та її взаємозв'язок зі здоров'ям, кінезіотерапія.

Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, реабіліітологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів ФРМ, спортивних лікарів, масажистів, науково-педагогічних працівників.

Головний редактор:
Юлія Калмикова orcid
кандидат наук з фізичного виховання і спорту (фізична реабілітація), доцент. Харківська державна академія фізичної культури (м. Харків, Україна)

Адреса редакції:
Харківська державна академія фізичної культури
Переможна вул, 21
Харків, Україна, 61202
frirjournals2016@gmail.com

 

 

Статті в цьому журналі публікуються у відкритому доступі

 

Поточний номер

Том 7 № 2 (2022)
Опубліковано: 2022-06-30

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски