Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології

Key title: Fìzična reabìlìtacìâ ta rekreacìjno-ozdorovčì tehnologìï Abbreviated key title: Fìz. reabìl. rekreac.-ozdor. tehnol. ISSN 2522-1914 (Online), Спеціалізоване видання з проблем фізичної реабілітації та рекреаційно-оздоровчих технологій Рік заснування: 2016. Періодичність: 2-4 рази на рік Область і проблематика: У журналі представлені статті з актуальних проблем здоров'я людини, фізичної терапії /реабілітації, фізичної рекреації та медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Показані тенденції у визначенні сучасних інноваційних напрямків фізичної реабілітації та рекреації, оздоровчих технологій, а також медико-біологічного забезпечення фізичної культури і спорту. Матеріали наукового журналу представляють теоретичний і практичний інтерес для докторантів, аспірантів, магістрів, фізичних реабіліітологів, спортивних лікарів, викладачів, тренерів, спортсменів, а також студентів старших курсів. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Головний редактор: Б. А. Пустовойт, д-р мед. наук, професор. (Харківська державна академія фізичної культури) Редактор: Ю. С. Калмикова, канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент. (Харківська державна академія фізичної культури) Науковий редактор: С. А. Калмиков, канд. мед. наук, доцент. (Харківська державна академія фізичної культури) Редакційна колегія: П. Б. Єфіменко, канд. пед. наук, професор. (Харківська державна академія фізичної культури О.В. Бісмак, канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Національний університет фізичного виховання і спортуУкраїни) О. П. Каніщева, канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент. (Харківська державна академія фізичної культури) Л. В. Дугіна, канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент. (Харківська державна академія фізичної культури) С.А. Пашкевич канд. мед. наук, доцент. (Харківська державна академія фізичної культури Технічний секретар: О.В. Без'язична, старший викладач кафедри фізичної терапії. (Харківська державна академія фізичної культури)

Зображення домашньої сторінки журналу